Latvijā pirmais valsts vienotais juristu profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 2021. gada 9. jūnijā

0
1544

Pirmdien, 29. martā, valsts vienotā jurista eksāmena komisijas sēdē ir pieņemts lēmums Latvijā pirmo vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu rīkot 2021. gada 9. jūnijā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Vienotais eksāmens jurista kvalifikācijas iegūšanai būs siets, caur kuru būs jāiziet cauri studējošiem, lai tos atzītu par gana zinošiem jurista kvalifikācijas iegūšanai. Turklāt, šis ir labs atspēriena punkts juridiskās izglītības kvalitātes celšanai ilgtermiņā.”

Komisijas sēdē tika arī ievēlēta tās priekšsēdētāja – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele un viņas vietnieki – Ģenerālprokuratūras pārstāvji Alēns Mickevičs, Mārcis Viļums, Gints Bērziņš un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Spore. Komisijas uzdevums būs juristu kvalifikācijas eksāmena sagatavošana un vērtēšana.

I.Ziemele uzsver: “Latvijas augstskolās studē Latvijas nākamie juristi. Tādēļ viņu kvalifikācijai ir jāatbilst ne tikai šodienas, bet jau nākotnes Latvijas vajadzībām. Komisijas lielais izaicinājums būs uz esošo pamatu bāzes ievirzīt tādu jauno juristu atlasi, kas brīvi un profesionāli spēj strādāt Latvijas un kopējā Eiropas Savienības tiesiskajā telpā.”

Šogad eksāmenu vasarā kārtos jau aptuveni 220 studējušie, kuri studijas profesionālajā maģistra studiju programmā tiesību zinātnē uzsāka ar 2019. gada rudens semestri. Savukārt ar nākamo gadu kvalifikācijas eksāmenu kārto visi profesionālā maģistra studiju programmā tiesību zinātnē studējošie.

Lai iegūtu jurista profesionālo kvalifikāciju, eksāmenu būs jākārto studentiem pēc maģistra darba aizstāvēšanas. Kvalifikācijas eksāmenā pārbaudīs studējošā zināšanas un prasmes vairākās tiesību jomās un tas tiks organizēts divās daļās – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.

Latvijas augstskolās studējošie kvalifikācijas eksāmenu kārtos vienlaikus tiešsaistē, izmantojot elektronisko vidi, ja vien epidemioloģisku drošības pasākumu dēļ komisijai nebūs jālemj par eksāmena kārtošanu papīra formā.

Kvalifikācijas eksāmens tiks organizēts divas reizes gadā atbilstoši ziemas un vasaras sesijai augstskolās.

Jau ziņots, ka vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis bija reformēt un ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā. Šobrīd vairs netiek akreditētas studiju programmas juriskonsulta profesijas iegūšanai, bet turpmāk būs divas tiesību zinātņu studiju programmas ar piešķiramo profesionālo kvalifikāciju – jurists un jurista palīgs.

Papildu informācija:

Ar tieslietu ministra rīkojumu izveidotajā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā ir iekļautas 45 personas – gan akadēmiskās vides pārstāvji, gan praktiķi. Savus pārstāvjus ir izvirzījušas Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte un Biznesa augstskola Turība. Tāpat arī eksāmena komisijas sastāvā ir iekļauti četru augsti kvalificētu profesiju pārstāvji – prokurori, zvērināti advokāti, zvērināti tiesu izpildītāji un zvērināti notāri, kā arī uzaicināti pārstāvji no apgabaltiesām un starptautiskajām institūcijām.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit