Rīgas pilsētas reformu plāns 2017. – 2020.

6
2928

Jaunās konservatīvās partijas

Rīgas pilsētas reformu plāns

2017.-2020.

JKP ir moderni konservatīva partija. Mēs iestājamies par modernu pamatvērtībās balstītu valsts attīstību. Pirmais uzdevums – Normālības atjaunošana. Bez normāli funkcionējošas pārvaldes nav iespējama arī normāla valsts. Tātad, tikai atjaunojot tiesiskumu, likuma varu un personisko atbildību, izskaužot korupciju, iespējams nodrošināt normālu valsts un pilsētas pārvaldi.

Galvenie uzdevumi:

 1. Koruptīvās sistēmas likvidācija Rīgas pašvaldībā un tās uzņēmumos.
 2. Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.
 3. Pilnīgas atklātības ieviešana pilsētas pārvaldē.
 4. Bezmaksas  sabiedriskā transporta ieviešana un tā infrastruktūras pielāgošana rīdzinieku vajadzībām.
 5. Pilsētniekiem un pilsētas viesiem ērtas vides izveide.
 6. Uzņēmējiem un investoriem pievilcīgas vides radīšana.
 7. Uz iedzīvotāju vērstas pilsētas pārvaldes izveide.
 8. Nekustamo īpašumu jomas, namu apsaimniekošanas un būvvaldes darba sakārtošana.
 9. Iedzīvotāju pašpārvaldes ieviešana pilsētā.

Darbības plāns uzdevumu izpildei

Koruptīvās sistēmas likvidācija Rīgas pašvaldībā un tās uzņēmumos.

 1. Rīgas pilsētas domes struktūras funkciju audits, pašvaldības saistošo noteikumu revīzija ar lieko un dublējošos funkciju izslēgšanu.
 2. Ar privātām struktūrām noslēgto pašvaldības līgumu audits, fiktīvo līgumu izbeigšana un nodošana tiesībsargājošajām struktūrām vainīgo saukšanai pie atbildības.
 3. Pašvaldības darbinieku profesionālās atbilstības un interešu konfliktu audits, ar sekojošu neatbilstošo darbinieku atbrīvošanu no amatiem. Jaunu atklātu konkursu rīkošana uz vakancēm.
 4. Pašvaldības darbinieku nodarbinātības un amatu lietderības audits.

Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.

 1. Rīgas pilsētas budžeta audits, visu izdevumu pārskatīšana pēc nulles budžeta principiem.
 2. No pilsētas budžeta finansēto vai subsidēto funkciju audits.
 3. Rīgas pilsētas domes struktūras optimizācija un fiktīvu politisko ielikteņu ierēdņu atbrīvošana.
 4. Katra par nodokļu naudu apmaksāta darbinieka individuālā pienesuma izvērtējums.
 5. Visu RD parādsaistību pārkreditācija uz zemākiem procentiem.

Pilnīgas atklātības ieviešana pilsētas pārvaldē.

 1. Visu dokumentu, kas neskar valsts noslēpumu, sensitīvu informāciju, komercnoslēpumus (fakti , kas par tādiem atzīstami atbilstoši likumam, nevis tikai formālam ierakstam līguma tekstā), atslepenošana.
 2. Pilnīga domes un tās struktūras caurspīdīguma nodrošināšana.
 3. Visu pašvaldības struktūru iepirkumu caurspīdīguma nodrošināšana.

Bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana un tā infrastruktūras pielāgošana rīdzinieku vajadzībām.

 1. Bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana no 2018.gada janvāra. Izdarāms nepalielinot “Rīgas satiksmes” dotācijas no pilsētas budžeta.
 2. Atteikšanās no e-talonu sistēmas;
 3. RS administratīvo izdevumu samazināšana;
 4. Atteikšanās no nelietderīgiem ārpakalpojumu līgumiem, jaunu iepirkumu izsludināšana;
 5. RS parādsaistību pārkreditācija uz zemākiem procentiem.

Pilsētniekiem un pilsētas viesiem ērtas infrastruktūras izveide.

 1. Ērtas un autovadītājiem draudzīgas Park&Ride sistēmas izveide. Pilsētas vai sabiedriskās partnerības stāvlaukumu izveide. Saslēgšana ar pilsētas sabiedriskā transporta un velo infrastruktūru.
 2. Sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošana. Jaunu maršrutu ieviešana. Transporta kursēšanas grafika salāgošana ar pasažieru plūsmas intensitāti. Operatīva papildreisu nodrošināšana masu pasākumu laikos.
 3. Jaunas transporta infrastruktūras plānošana un izbūve, sastrēgumu samazināšana pie izbraukšanas un iebraukšanas pilsētā.
 4. Investīciju palielināšana ceļu uzturēšanā, kā arī atklātu, caurspīdīgu konkursu rīkošana to remontam.
 5. Loģiskas pēctecības ievērošana komunikāciju tīklu un ceļu seguma atjaunošanas darbos.
 6. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība, pasažieru ostas saslēgšana ar pilsētas gājēju infrastruktūru. Tūristu plūsmu regulējošas norāžu infrastruktūras izveide.
 7. Dzīvojamo rajonu, sabiedriskās dzīves, iekšpagalmu, stāvlaukumu un citas infrastruktūras attīstīšana.

Uzņēmējiem un investoriem pievilcīgas vides radīšana.

 1. Biznesa un ražošanas attīstībai labvēlīgu teritoriju izveide ar pilsētas pašvaldības nodrošinātu infrastruktūru un nodokļu atvieglojumiem biznesa uzsākšanai.
 2. Pilsētas uzliktā administratīvā sloga atvieglošana un ierēdņu labvēlīgas attieksmes nodrošināšana.
 3. Jebkuru atpakaļmaksājumu vai izspiešanas gadījumu izskaušana un vainīgo sodīšana.
 4. Investoru un biznesa piesaistes aģentūras izveide un efektīvas darbības nodrošināšana.
 5. Rīgas metropoles reģiona attīstība. Produktīva Rīgas sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, kopīgi veidojot sabiedrisko transportu, specializētus izglītības pakalpojumus, sporta infrastruktūru utml. Tajā skaitā – kopīgi plānojot arī apdzīvojuma struktūras attīstību.
 6. Rīgas starptautiskā specializācija un augstas pievienotās vērtības ekonomika.

Uz iedzīvotāju vērstas pilsētas pārvaldes izveide.

 1. Pilsētas ierēdņu attieksmes maiņa pret saviem darba devējiem – pilsētas iedzīvotājiem.
 2. Vienas pieturas aģentūru izveide, apvienojot dažādu pašvaldības iestāžu komunikācijas funkcijas.
 3. Pilsētas pārvaldības attīstīšana ar digitālās komunikācijas palīdzību.
 4. Sociālā atbalsta palielināšana un līdzsvarošana, iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības mazināšana
 5. Bezpajumtnieku centru izveide un to plānveida rehabilitācija.
 6. Huligānisma un īpašuma bojāšanas izskaušana, darbs ar nelabvēlīgu ģimeņu rehabilitāciju.
 7. Pašvaldības policijas darba uzlabošana, no sodīšanas uz prevenciju, kārtības nodrošināšana naktīs un sabiedriskajā transportā.

Nekustamo īpašumu jomas sakārtošana.

 1. Intensīva ēku siltināšana, Eiropas fondu maksimāla izmantošana iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu apkures izmaksu samazināšanai.
 2. Rīgas namu pārvaldnieka darbības uzlabošana, apsaimniekošanas maksu izlietojuma caurspīdīgums, ēku remonta apjoma palielināšana un izmaksu samazināšana.
 3. Sociālo namu celtniecība ar sakārtotu un pašpietiekamu infrastruktūru. Lokālu darba vietu pieejamība trūcīgajiem.
 4. Konfiscējošas NIN sistēmas novēršana.
 5. NIN atvieglojumi vientuļiem cilvēkiem. Atvieglojumi daudzbērnu ģimeņu īrētiem dzīvokļiem.

Pilsoniskas pašpārvaldes ieviešana pilsētā.

 1. Pilsētas apkaimju sistēmas ieviešana.
 2. Iedzīvotāju apkaimju biedrību veidošana, iespējami plašāka aktīvo iedzīvotāju loka iesaistīšana pilsoniskās aktivitātēs. 
 3. Iedzīvotāju apkaimju biedrību iesaistīšana pilsētas aktuālo problēmu apzināšanā, kopīgā risinājumu meklēšanā un jautājumu risināšanā.

Nobeiguma noteikumi.

JKP programma ir rīcības plāns, pie kura izpildes mēs ķersimies nekavējoties, pēc mūsu ievēlēšanas Rīgas domē.

Mūsu plāns ir līgums ar Rīgas iedzīvotājiem, kura izpildi mēs garantējam un katrs mūsu deputāta kandidāts nes personisku atbildību par katra programmas punkta izpildi.

Patiesā cieņā, apakšā parakstījušies,
Rīga mēra amata kandidāti:
Juta Strīķe
Jānis Bordāns
Juris Jurašs

6 KOMENTĀRI

 1. Izlasīju.Neveltīšu kritiskas piezīmes.Labprāt dalīšos savās pārdomās par to, kas varētu šo dokumentu padarīt efektīvāku. Arī pie šī varianta vēl ir daudz ko darīt, domāju, vēlēšanu situācijai ir jārada saīsinātais variants, kuru vienkāršajam vēlētājam būtu pacietība izlasīt. Tas jāuzraksta vienkāršā valodā, akcentējot ne vairāk kā piecas visaktuālākās jomas ,šodienas vēlētājs ir nepacietīgs. Katrā sadaļā lasītājam jājūt zemteksts – nāc,pievienojies,celsim Rīgu kopā! Ļoti patika sadaļa “Pilsoniskās pašpārvaldes ieviešana pilsētā”. Ļoti daudz auditu, no vēlētāju skatu punkta ir svarīgi, kas padarīs viņu dzīvi LABĀKU! Piemēram, īpašuma kadastra vērtības pieaugums ģeometriskā progresijā… Šoreiz viss, ar cieņu, Ralfs Kalniņš.

 2. Ceru ka Jums izdosies. Es pa Jums. Ieteikums pa e taloniem. Nevajag atteikties var jau tā Rīdziniekiem bezmaksas bet Rīgas viesiem kā agrākā cena bija biļete 0.60 € bet mikriņos var palikt 1.15€ tas būtu tikai godīgi un saprotami. Un protams mikriņos varētu invalīdi braukt bezmaksas kā līdz šim. Tā lai vienkārša brauciena reģistrēšana būtu.

 3. Pilnībā nepiekrītu Ralfam – Ja vēlies lasīt “partijas programmu” jeb tukšus, nepamatotus apgalvojumus, tad to droši vari darīt citu partiju mājaslapās.

  Jāatzīmē, ka joprojām daudzi punkti ir pārāk virspusēji, tos būtu nepieciešams iztirzāt daudz dziļāk un precīzāk, bet pieņemu, ka padziļināti mērķi un plāni nav publicēti publiskai apskatei.

  Katrā ziņā, pēc šo mērķu un plānu izlasīšanas, nevilcinoties mainu savu balsojumu.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit