Ziedojumi

Pateicamies par vēlmi ziedot mūsu partijai!

Tavs ziedojums ir ļoti svarīgs, jo partijas darbības nodrošināšanai un attīstībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi. Kā godīga partija, pievēršam īpašu uzmanību partijai ziedoto naudas līdzekļu izcelsmei.

Uzmanību!

Lai nodrošinātu likumā paredzēto prasību izpildi, ziedojot (vai maksājot biedra naudu) ir jānorāda:

  1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
  2. Ziedojuma saņēmējs;
  3. Iemaksas mērķis – “Ziedojums”, “Biedra nauda” vai “Iestāšanās maksa”;

Politisko partiju finansēšanas ierobežojumi:

  • aizliegts finansēt politiskās partijas no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem;
  • finansēt politiskās partijas dāvinājumu (ziedojumu) veidā aizliegts fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
  • aizliegts finansēt politiskās partijas, izmantojot trešo personu starpniecību;
  • aizliegts finansēt politiskās partijas anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

Dāvinājumus (ziedojumus) partijām drīkst veikt:

  • Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
  • fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumu (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem;
  • Saeimā iekļuvušajai politiskajai partijai (Konservatīvajiem) atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta (31) punktam fiziska persona drīkst ziedot līdz piecām minimālajām mēnešalgām (2021.gadā: 620 eiro * 5 mēneši = 3100 eiro gadā).

Partijas rekvizīti

Nosaukums: KONSERVATĪVIE
Reģistrācijas Nr. 40008224598
Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 32, Rīga, LV-1011
Konta Nr. LV30HABA0551038461238
SWIFT: HABALV22
E-pasts: kanceleja@konservativie.lv
Telefons: +371 28189091