JKP atzīmē Lāčplēša dienu

novembris 11th, 20170207 Un ar reizi nāks tas brīdis, Kad viņš savu naidnieku Vienu pašu lejā grūdis, Noslīcinās atvarā- Tad zels Tautai jauni laiki, Tad būs viņa svabada!...
Page 1 of 8123...