Pievienojies

Reģistrācija JKP dibināšanas sapulcei
Paldies, ka Tu interesējies par dalību Jaunajā konservatīvajā partijā – Latvijas straujāk augošajā politiskajā partijā!

Šobrīd partijas biedru reģistrā ierakstīti jau vairāk nekā 700 biedru un partijai ir vairāk nekā 150 biedra kandidātu. Pievienojies arī Tu!

Mūsu durvis ir atvērtas. Lai uzsāktu iestāšanās procedūru Jaunajā konservatīvajā partijā, uzreiz nav nepieciešamas iesniegt biedru rekomendācijas.

Mēs uzņemam visus labas gribas cilvēkus, kas vēlas mums piebiedroties un atbilst šiem kritērijiem:

  1. Tev jābūt ar stipriem, uz pamatvērtībām balstītiem, principiem.
  2. Tev jāciena ģimenes vērtības, godīga konkurence, tiesiska valsts un saliedēta sabiedrība.
  3. Tu nedrīksti zagt, ņemt kukuļus, lobēt un iet uz kompromisiem ar sirdsapziņu.

Ja esi labu nodomu vadīts, vēlies savas zināšanas un darbu ieguldīt savas valsts nākotnē, Tu jau esi mūsējais, tāpēc Jaunā konservatīvā partija labprāt savās rindās uzņems arī Tevi.

Statūtos paredzētās rekomendācijas, pēc individuālām pārrunām, Tev sniegs JKP valdes locekļi.

Lai uzsāktu iestāšanās procedūru, lūdzu, aizpildi šo anketu:

Jūsu personas dati tiks aizsargāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ņemiet vērā, ka var paiet kāds laiks, līdz JKP Uzņemšanas komisija sazināsies ar Jums saistībā ar iesniegto pieteikumu. Tas saistīts ar milzīgo pilsoņu interesi par dalību mūsu organizācijā!

Statūtos paredzētās prasības:

  1. Partijas biedrs ir 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir Latvijas pilsonis, Eiropas Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet uzturas Latvijas Republikā un kura prot latviešu valodu.
  2. Persona vienlaikus nav citas partijas biedrs.
  3. Persona ir iepazinusies un viņai ir saprotami Partijas statūti, partijas programma, pamatvērtības;
  4. Persona nav krimināli sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai pret viņu nav uzsākta kriminālvajāšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  5. Persona nav bijusi ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks vai PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks, (izņemot PSRS vai attiecīgo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieku) vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji;
  6. Persona pēc 1991. gada 13. janvāra persona nav darbojusies Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.