Pievienojies Konservatīvajiem!

Paldies, ka Tu interesējies par pievienošanos Konservatīvajiem – vienai no lielākajām un visstraujāk augošajajām Latvijas politiskajām partijām!

Partijā ir vairāk nekā 1100 biedru, un mēs nemitīgi augam. Pievienojies arī Tu!

Mūsu durvis ir atvērtas. Lai uzsāktu iestāšanās procedūru Jaunajā konservatīvajā partijā, uzreiz nav nepieciešams iesniegt biedru rekomendācijas.

Mēs uzņemam visus labas gribas cilvēkus, kas vēlas mums piebiedroties un atbilst šiem kritērijiem:

  1. Tev jābūt ar stipriem, uz pamatvērtībām balstītiem, principiem.
  2. Tev jāciena ģimenes vērtības, godīga konkurence, tiesiska valsts un saliedēta sabiedrība.
  3. Tu nedrīksti zagt, ņemt kukuļus, lobēt un iet uz kompromisiem ar sirdsapziņu.

Ja esi labu nodomu vadīts, vēlies savas zināšanas un darbu ieguldīt savas valsts nākotnē, Tu jau esi mūsējais, tāpēc Jaunā konservatīvā partija labprāt savās rindās uzņems arī Tevi.

Statūtos paredzētās rekomendācijas, pēc individuālām pārrunām, Tev sniegs JKP Uzņemšanas komisijas locekļi.

Lai uzsāktu iestāšanās procedūru, lūdzu, aizpildi zemāk redzamo anketu.

Jūsu personas dati tiks aizsargāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ņemiet vērā, ka var paiet kāds laiks, līdz partijas Jauno biedru uzņemšanas darba grupas pārstāvis ar Jums sazināsies, kas ir saistīts ar lielo interesi par dalību mūsu organizācijā.

Pieteikuma anketa

"*" indicates required fields

Personas informācija

Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27. panta pirmo daļu, partijas biedru reģistrā ierakstāms arī personas kods.
Saskaņā ar Politisko partiju likuma 26. panta pirmo daļu, par partijas biedriem var būt personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā.
Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27. panta pirmo daļu, partijas biedru reģistrā ierakstāma arī personas deklarētās dzīvesvietas adrese.
Aizpildiet šo lauku, ja faktiski nedzīvojat savā deklarētajā dzīvesvietā.
Lūdzu norādiet, kurā Jaunās konservatīvās partijas teritoriālajā nodaļā Jūs vēlētos darboties!
Lūdzu norādiet savu privāto e-pasta adresi! Ja Jums ir Gmail e-pasta adrese, lūdzu, norādiet to!
Lūdzu norādiet sevis iegūtās (pabeigtās) izglītības pakāpi!
Lūdzu norādiet sevis iegūtās izglītības specialitāti (galdnieks, ekonomists, skolotājs, medmāsa vai tml.) un citu lietderīgu informāciju!

Motivācija, intereses, prasmes

Esmu kompetents un līdz ar to mani interesē
Lūdzu atzīmējiet vienu vai vairākas nozares!
Noderīgas prasmes
Atzīmējiet vienu vai vairākas prasmes, kas Jums piemīt!

Apliecinājumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Jaunās konservatīvās partijas Satūtiem, katram potenciālajam partijas biedram ir jāapliecina sava atbilstība likumos un Statūtos izvirzītajām prasībām.

Lūdzu iepazīties!
Statūti
Pamatvērtības
Ētikas kodekss
Partijas programma
*