Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Saulkrastos

Jaunie konservatīvie Saulkrastos

NA/JKP apvienotais kandidātu saraksts

Jānis Eglīts

Zita Rukšāne

Ervīns Grāvītis

Dārta Ose-Bērziņa

Zane Andžāne

Krists Lielmanis

Mārtiņš Kišuro

Ilze Dzintare

Valda Tinkusa

Ingūna Feldmane

Edīte Baltiņa

Anita Ašmane

Maija Eglīte

Miervaldis Leja

Igors Akulovs

Jānis Mickāns

Sandis Veidemanis

Eduards Jurķelis

NA/JKP apvienotā programma Saulkrastu novadam

Saulkrastu novads – VAR!

Saulkrasti ar blakus esošajiem pagastiem ir cieši saistīti. Vēsture, kultūra, izglītība, uzņēmējdarbība un sociālās saites savija kopā trīs novados dzīvojošos ļaudis. Saeima pēc J.Dombrava iniciatīvas izveidoja apvienoto Saulkrastu novadu. Šobrīd mūsu jaunajam novadam ir sevi jāpierāda! Piedāvājam spēcīgu komandu, kuras priekšgalā ir savu jomu pārzinoši cilvēki. Zemkopības un vides jomas eksperts J.Eglīts, pieredzes bagāts ostu un pašvaldības vadītājs E.Grāvītis, skolēnu, vecāku un pedagogu cienīts izglītības iestādes vadītājs A.Dulpiņš un enerģisks, vietējais uzņēmējs M.Kišuro.

Mūsu komanda vēlas pierādīt, ka MŪSU novads VAR kļūt par Latvijas veiksmes stāstu.

Piedāvājam vīziju, kāds būs novads pēc četriem gadiem:

Attīstība

• Gar A1 šoseju izveidotas jaunas ražotnes un tirdzniecības uzņēmumi. Šai teritorijā attīstās arī IKT jaunuzņēmumi.

• Skultes osta ir nozīmīgs reģiona tautsaimniecības centrs. Ostā pieaug kravu pārvadājumi, ir uzlabota jahtu tūrisma infrastruktūra un iesākts darbs pie prāmju satiksmei nepieciešamās infrastruktūras izbūves.

• Spēcīga attīstības nodaļa nodrošina investīciju piesaisti novadam.

• Apkalpojošās sfēras uzņēmumi strādā visu gadu. Tiem tiek piemērota NĪN atlaide.

• Tuvu jūrai ir izveidoti “pop-up” biroji, kuros strādā IT speciālisti.

Inovācijas

• Visi Saulkrastu pašvaldības pakalpojumi ir pieejami e-vidē.

• Iedzīvotāji tālrunī saņem individualizētu informāciju par tuvākajā apkaimē notiekošajiem notikumiem, sabiedriskajām apspriešanām un pašvaldības būvdarbiem.

• Visitsaulkrasti.lv – pasākumu gids tūristiem un novadniekiem.

Tautsaimniecība

• Lauksaimniecība – sakārtota ceļu infrastruktūra un spēcīgas zemnieku saimniecības, kas rada augstu pievienoto vērtību pašu radītam produktam. Ir nodrošināta LAD un LLKC pārstāvju klātbūtne novadā.

• Zivsaimniecība – attīstīti mazie ražotāji, jauni inovatīvi produkti un pieejama koledžas līmeņa izglītība zivsaimniecībā.

• Mežsaimniecība – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži nodrošina atpūtas iespējas un labi strādājošus vietējos kokapstrādes uzņēmumus.

Izglītība, kultūra un sports

• Visas izglītības iestādes ir specializējušās un nodrošina 21.gs. atbilstošu izglītības vidi. Skolēniem ir pieejams mūsdienīgs mācību process.

• Notiek īpašs darbs skolēnu talantu attīstībai. Pārdomāta pieeja skolotāju profesijas prestiža celšanai un motivācijas paaugstināšanai ir piesaistīti augsti kvalificēti un radoši pedagogi.

• Papildus ierastajam mācību procesam ir nodrošinātas attālināto mācību iespējas. Attālināti ir iespējas apgūt kvalifikācijas celšanas kursus un iegūt vidusskolas izglītību.

• Līdzās visaptverošai interešu izglītībai liela uzmanība ir veltīta digitālo prasmju apguvei.

• Novadā notiek vairākas Latvijas mēroga sporta sacensības.

• Pieejami daudzveidīgi kultūras un izklaides pasākumi, tostarp Novada kultūras festivāls.

• Izveidota Amatu māja un sakārtotas kultūras iestāžu telpas.

Tūrisms

• No Baltās kāpas līdz Skultes ostai būs izveidota labiekārtota taka ar mākslinieku radītiem vides objektiem.

• Labiekārtotas atpūtas vietas ir daudzu tūristu galamērķis.

• Zvejniekciema ūdenstornis un ostas mols – labiekārtoti tūrisma objekti.

• Sējas muižas teritorijā tiek rīkoti tematiskie svētki.

Dzīves vide

• Ģimene ir pamats! Pašvaldība palīdz ģimenēm sākot no bērna piedzimšanas brīža līdz vecumdienām. Novads nodrošina bērnudārzu pieejamību, brīvpusdienas līdz 9.klasei, kā arī mājas aprūpi senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

• Ar valsts programmas atbalstu ir nosiltinātas daudzas individuālās dzīvojamās mājas.

• Slimnīca piedāvā daudz plašāku pakalpojumu loku.

• NĪ nodokļa daļa tiek izlietota konkrētās apkaimes koplietošanas infrastruktūras sakārtošanai.

Ceļi un apgaismojums

• Sadarbībā ar vietējām rīcības grupām ir izveidota vērienīga apgaismojumu, ceļu izbūves un atjaunošanas programma. Visi nozīmīgākie ceļi apdzīvotās vietās ir izgaismoti.

• Līdzās moderniem autoceļiem ir izbūvēti droši ceļi gājējiem.

• Veloceliņi savieno Saulkrastus ar Carnikavu un Rīgu; Zvejniekciemu ar Skulti un Dunti; Loju ar Murjāņiem.

• Ar valsts atbalstu ir sakārtoti visi novada teritoriju šķērsojošie valsts autoceļi.

Transports

• No jebkura novadā ietilpstošā ciemata sasniegt novada centru.

• Pie lielākajām stacijām ir iespēja ērti novietot automašīnu, lai pārkāptu vilcienā.

• Regulāra autobusu kustība maršrutos Pabaži-Saulkrasti-Mandegas, Murjāņi-Loja-Saulkrasti ir alternatīva privātajai automašīnai.

• Regulāra sabiedriskā transporta kustība ar Limbažiem, Valmieru un Siguldu.

Ticam, ka mūsu komanda VAR īstenot šo vīziju!