Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Ventspilī

Jaunie konservatīvie Ventspilī

kandidātu saraksts

Bruno Jurševics

Daiga Laterere

Dainis Plūme

Elvis Binders-Čoders

Elena Blumberga

Raivo Jostiņš

Ainars Gūtmanis

Dana Stefaņuka

Anželika Jurševica

Egils Kraulers

Programma Ventspilij

Ventspils – pilsēta ventspilniekiem un viesiem.

Mūsu prioritāte – iedzīvotāju labklājība un pilsētas attīstība. Mēs organizēsim profesionālu, visaptverošu pārvaldi, nodrošināsim neatkarīgu finanšu un resursu auditu pilsētas pašvaldībā, tās uzņēmumos, iestādēs un kapitālsabiedrībās. Atbalstīsim uzņēmējdarbību. Īpašas rūpes sociālai aizsardzībai. Mēs – pret korupciju, ietekmēšanu, iebiedēšanu un vienpersoniskiem lēmumiem.

Ekonomika – uzņēmējdarbība:
*atbalsts modernām inovācijām, piesaistot ārvalstu investorus un Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
*birokrātisko procesu samazināšana būvniecības ieceru realizācijai Ventspils pilsētā,
*veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību,
*īpašs atbalsts mazajam biznesam – vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem, piemērojot atlaides tirdzniecības atļaujām, pakalpojumu un tirdzniecības vietu telpu nomai,
*veicināsim ārzemēs strādājošo un studējošo ventspilnieku atgriešanos pastāvīgai dzīvei un darbam pilsētā,
*izvērtēsim lielo celtniecības objektu, būvju ekonomisko pamatotību un sociālo lietderību.

Pilsētas un ostas attīstība:
*pārdomāta, sabalansēta pilsētas un ostas attīstība, nepasliktinot ventspilnieku dzīves kvalitāti,
*izveidosim ciešu Ventspils domes un Ventspils brīvostas pārvaldes sadarbību,
*atgūt Ventspils ostas statusu – Baltijas lielākā osta,
*veicināsim esošo ostas uzņēmumu darbības nodrošināšanu,
*atbalstīsim jaunu īres namu būvniecību, attīstīsim dzīvojamo fondu, īpaši atbalstot jaunās ģimenes,
*Ventspils vēsturiskā centra (Vecpilsēta, Ostgals) attīstība, īpašs atbalsts investīcijām šajās pilsētas daļās,
*paplašināsim iedzīvotāju grupas, kurām piešķiramas NĪN atlaides,
*Ventspils – pilsēta bez azartspēlēm.

Sociālie jautājumi:
*pārskatīsim un pilnveidosim sociālās palīdzības un atbalsta sistēmu, izveidojot Ventspili kā labāko sociālo pakalpojumu pilsētu Latvijā,
*attīstīsim “mājas aprūpes” un sociālos pakalpojumus invalīdiem, smagi slimiem, vientuļiem pensionāriem un sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām, ko nodrošinās pašvaldība,
*izveidosim psiho-sociālo pakalpojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kuru vecāki strādā ārzemēs,
*nodrošināsim bezmaksas pārvietošanos sabiedriskajā transportā pensionāriem, invalīdiem, represētām personām un daudzbērnu ģimenēm,
*sniegsim atbalstu pensionētajiem zvejniekiem un jūrniekiem, 1991.gada barikāžu dalībniekiem – ventspilniekiem,
*turpināsim pensionāru sociālo atbalstu ikdienā un svētkos,
*sniegsim psiho-sociālo atbalstu iedzīvotājiem tuva cilvēka smagas saslimšanas, invaliditātes vai pēkšņas paleatīvās aprūpes gadījumos, visu nepieciešamo informāciju operatīvi saņemot uzreiz Ventspils slimnīcā,
*veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Veselības aizsardzība:
*veicināsim Ventspils slimnīcas, kā modernas reģiona nozīmes slimnīcas attīstību,
*ārstu, medicīnas personāla, speciālistu piesaiste pilsētai, nodrošinot viņus ar dzīvojamo platību,
*sadarbojoties ar Kurzemes reģionālajām slimnīcām, izveidosim sistēmu ātrai un kvalitatīvai medicīnisko pakalpojumu saņemšanai.

Komunālie pakalpojumi, labiekārtošana:
*pārskatīsim jautājumu par ietvju bezatlīdzības tīrīšanu un uzkopšanu privātīpašumam pieguļošajā pašvaldības teritorijā,
*daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana,
*izveidosim mūsdienīgu dzīvnieku patversmi,
*pārskatīsim galveno komunālo pakalpojumu tarifus.

Transports:
*optimizēsim pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēmu un grafiku, padarot to pieejamāku iedzīvotājiem,
*turpināsim veloceliņu izbūvi, radīsim iespēju izveidot veloceliņu uz apvedtilta,
*izvērtēsim skolēnu bezmaksas transportēšanu uz un no skolas.

Izglītība:
*sekmēsim kvalitatīvas izglītības ieviešanu pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs,
*piesaistīsim jaunos pedagogus, nodrošinot viņus ar dzīvojamo platību,
*veicināsim eksakto zinātņu apgūšanu skolās, veidojot ciešāku sadarbību ar Ventspils tehnikumu un Ventspils augstskolu šo zinību tālākai pilnveidošanai un apguvei,
*sadarbojoties ar Ventspils augstskolu, veicināsim zinātnes attīstību,
*veicināsim pieaugušo mūžizglītību, īpaši atbalstot valodu apguvi.

Kultūra, sports, tūrisms:
*pilnveidosim Ventspils sporta, atpūtas un kultūras dzīvi,
*sekmēsim jauniešu veselīgas, interesantas atpūtas iespējas, sniedzot finansiālu atbalstu ideju realizēšanai,
*nodrošināsim Ventspils profesionālo un amatieru sporta attīstību, paredzot tam finansējumu,
*veicināsim plašāku ārzemju un vietējo mākslinieku piesaisti koncertzālei “Latvija”.

Dievs, svētī Ventspili!