Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Ādažos un Carnikavā

Jaunie konservatīvie Ādažos un Carnikavā

Kanidātu saraksts

Imants Krastiņš

Rota Egle

Arta Deniņa

Mārīte Mundure

Kaspars Neilands

Aldis Brūvers

Gunita Dzene

Liene Mielava

Ģirts Lūsis

Leons Kozlovskis

Igors Doriņš

Dainis Pūka

Ilze Tjarve

Kristaps Bergmanis

Līga Knēziņa-Siminaite

Pauls Romans

Staņislavs Slišāns

Programma Ādažu novadam

GAIDĀMAS LABAS PĀRMAIŅAS!

Ar dzīvi apmierinātas ģimenes, zaļa un droša vide, augsta līmeņa izglītība, attīstīti veloceliņi un atpūtas vietas, bieža vietējā satiksme, kaimiņu draudzība un kopīgi pasākumi – tāds ir Jauno konservatīvo komandas redzējums par Ādažu novadu.

Līdzcilvēku iesaistīšana ir atslēga pārdomātiem lēmumiem. Novadā ir 22 ciemi – iesaistīsim iedzīvotājus, lai saprastu, kā labāk izlietot pašvaldības finansējumu ciemu vajadzībām.

Novada gada budžets ir virs 40 miljoniem eiro. Ar saimniecisku un gudru rīcību var izdarīt vairāk par to pašu naudu. Veiksim auditus kapitālsabiedrībās, pārskatīsim pakalpojumu līgumus un sakārtosim pašvaldību saimnieciski un iedzīvotājiem izdevīgi. Labi dzīvot var arī godīgi.

Izveidosim “Novadnieka karti”. Deklarētie iedzīvotāji saņems virkni pašvaldības pakalpojumu bez maksas – stāvlaukumi pie jūras, lēts vietējais sabiedriskais transports (senioriem bez maksas), kultūras pasākumi ar atlaidēm.

TIEM, KAS KUSTĪBĀ

Izveidosim regulāru mikroautobusu satiksmi, savienojot novada tālākās apdzīvotās vietas, ērtai piekļuvei pie jūras un novada centrā Ādažos – uz slimnīcu, skolām, kultūras, tirdzniecības centriem.

Veidosim drošas ciemu maģistrālās ielas ar apgaismotiem gājēju celiņiem.

Uzbūvēsim veloceliņu no Kalngales līdz Carnikavai gar P1 un pa Gaujas ielu līdz Podniekiem, izveidosim savienojumu ar Ādažiem pa dambi zem A1 Gaujas tilta.

Izbūvēsim savienojošo ielu no DUS “CircleK” līdz Viršu ielai Stapriņos.

Pie pārbūvētiem dzelzceļa peroniem izveidosim autostāvvietas, lai bez sastrēgumiem nokļūtu Rīgā ar jauniem, ātriem elektrovilcieniem.

Veicināsim ātrāku viadukta izbūvi pāri A1 pie DUS “Kool”, drošu gājēju šķērsojumu izveidi pāri šosejai arī citur novadā.

Rekonstruēsim ceļu uz Citu Mežaparku sadarbībā ar Aizsardzības ministriju.

Virzīsim ideju par cietā seguma ceļa izveidi no Garciema līdz Ādažiem, lai novirzītu satiksmi no Carnikavas centra.

ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

Palielināsim līdzfinansējumu bērniem, kas apmeklē privātās pirmsskolas.

Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu līdz 300 EUR.

Sadarbībā ar uzņēmējiem veidosim bērnudārzu Kalngales pusē.

Veidosim izcilu izglītību no pirmsskolas līdz mūžizglītībai, piesaistot pedagogus ar pašvaldības īres dzīvokļiem.

Palielināsim finansējumu skolu un pirmsskolu atbalsta personālam.

Uzbūvēsim Mūzikas un mākslas skolu Carnikavā ar telpām pašdarbniekiem un interešu grupām.

Īstenosim motivācijas programmu skolēniem un piešķirsim ārzemju ceļojumu labākajai klasei katrā skolā.

Ieviesīsim balvu labākajiem pedagogiem.

Nodrošināsim peldēšanas apmācību visiem bērniem – drošība uz ūdeņiem.

SAIMNIEKIEM UN DARĪTĀJIEM

Dosim 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim deklarēto iedzīvotāju primārajam mājoklim.

Finansiāli atbalstīsim autostāvvietu izveidi pie daudzdzīvokļu ēkām.

Nodrošināsim speciālistu atbalstu māju siltināšanas, zaļās enerģijas un citu iniciatīvu projektu izstrādei.

Katru gadu dosim 50 000 EUR iedzīvotāju iniciatīvu projektiem.

Izveidosim “NVO māju” nevalstisko organizāciju atbalstam.

Panāksim ekonomiski pamatotus komunālo pakalpojumu tarifus novadā, tostarp Ādažu centrā.

Ciemos attīstīsim vietējo produktu tirdzniecības vietas.

Izlīdzināsim pašvaldības darbinieku algas novada ietvaros.

Saudzēsim dabu – taupīsim resursus, šķirosim atkritumus, veidosim elektrouzlādes iespējas.

Izveidosim ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo.

SPORTOTĀJIEM UN DZĪVES BAUDĪTĀJIEM

Nodrošināsim ērtākus apstākļus sportotājiem – pie stadioniem ierīkosim nojumes un konteinerus sporta aprīkojumam / dušām.

Ciemos būvēsim jauniešiem un dažādām sporta spēlēm piemērotus āra fizisko aktivitāšu laukumus.

Izveidosim “Jauniešu mājas” brīvā laika pavadīšanai.

Labiekārtosim pievedceļus jūrai un paplašināsim stāvlaukumus bezmaksas autostāvvietām deklarētajiem iedzīvotājiem.

Atbalstīsim ūdenstilpju izmantošanu tūrisma attīstībai, veidojot peldvietas, laivu piestātnes, atpūtas vietas.

Labiekārtosim dambi no Carnikavas līdz Ādažiem.

Atbalstīsim lielos novada un vietējos ciemu svētkus.

MAZĀK AIZSARGĀTAJIEM

Izveidosim papildu ārstu prakses tuvāk iedzīvotājiem.

Nodrošināsim vides un informācijas pieejamību pašvaldības iestādēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Izveidosim sociālās aprūpes centru 50 personām.

Sadarbojoties ar esošām organizācijām, izveidosim mentoringa sistēmu jauniešu atbalstam.

Paplašināsim sociālo dzīvokļu klāstu novadā.

Nodrošināsim vairāk skolēniem apmaksātu vasaras darbu pašvaldības iestādēs.

GODĪGI. DROSMĪGI. GUDRI.

Mūsu komanda: https://konservativie.lv/adazi

Facebook: https://www.facebook.com/adazi.jkp