Pašvaldību deputāti

Jaunā konservatīvā partija ir pārstāvēta šādās pašvaldībās:

Rīga

Jānis Ozols – frakcijas priekšsēdētājs
Valters Bergs
Mārcis Kūlis
Linda Medne
Eva Mārtuža
Pēteris Aglonietis
Marija Balcere

Bauskas novads

Inita Nagņibeda

Dundagas novads

Tamāra Kaudze

Saldus novads

Natālija Balode
Andris Saulītis

Ķekavas novads

Olafs Klūdziņš

Ķeguma novads

Imants Smirnovs
Kristaps Reķis

Limbažu novads

Māris Beļaunieks
Agris Briedis
Ģirts Vilciņš

Alūksnes novads

Līga Langrate
Jana Zilkalne

Carnikavas novads

Gunita Dzene
Imants Krastiņš
Kristaps Bergmanis

Vecpiebalgas novads

Inese Navra