Linda Ozola

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece

Jānis Ozols

Rīgas domes Jauno konservatīvo frakcijas priekšsēdētājs

Dāvis Stalts

Rīgas domes deputāts

Valters Bergs

Rīgas domes deputāts

Rīgas domes deputāti

Saistošie noteikumi nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi tuvināt pārvaldi Pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem. Īstenojot pārstāvniecības demokrātiju likumā noteiktajā kārtībā, balsstiesīgie Rīgas iedzīvotāji ievēlē Pašvaldības domi, kuru veido 60 deputāti.

Pašvaldības domi ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem. Domes kārtējās vēlēšanas notiek jūnija pirmajā sestdienā.

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.

Kandidāts Latvijas Republikā var kandidēt tikai vienā domē. Ja kādā no pašvaldībām notiek ārkārtas vēlēšanas, citas pašvaldības deputātu var pieteikt par domes deputāta kandidātu, taču ievēlēšanas gadījumā viņš zaudē tās pašvaldības deputāta mandātu, kurā viņš bija deputāts kandidātu saraksta iesniegšanas brīdī.

Likumā noteiktajos ietvaros un pašvaldības nolikumā  paredzētajā kārtībā, dome izveido tai atbildīgu pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.

Dome ievēlē no deputātu vidus Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Dome izveido pastāvīgās komitejas, kuru personālo sastāvu nosaka, pieņemot atsevišķu Domes lēmumu.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir atsavināta publisko tiesību juridiskā persona, tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu.

Pēc 2020. gada Rīgas domes vēlēšanām Rīgas domē iekļuva deputāti no septiņiem vēlēšanu sarakstiem. Tostarp JKP deputāti, iegūstot šajā sasaukumā 4 deputātu vietas.