Mājas Par mums Uzraudzības komisija

Uzraudzības komisija

Partijas Uzraudzības komisija kontrolē partijas finanšu darbību, partijas statūtu un programmas ievērošanu, kā arī partijas valdes pieņemtos lēmumus, lai vērtētu partijas izpildinstitūciju darbības lietderību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Uzraudzības komisijā ir trīs locekļi. Uzraudzības komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.