Mājas Par mums Kanclers

Kanclers

Santa Suhaka

Kanclere

Saskaņā ar Jaunās konservatīvās partijas statūtiem, valde savas un partijas ikdienas darbības nodrošināšanai izveido Kanceleju un ieceļ tās vadītāju – kancleru.

Kancelejas kompetencē ir pārzināt partijas saimnieciskos un juridiskos jautājumus, apzināt biedrus, koordinēt nodaļu darbību, organizēt lietvedību, kārtot biedru reģistru, veikt finanšu uzskaiti.

Saskaņā ar Jaunās konservatīvās partijas Statūtu 57. pantu, kanclers ir tiesīgs parakstīt partijas finanšu dokumentus bez īpaša papildu pilnvarojuma.