Mājas Par mums Kanclers

Kanclers

Normunds Žunna

Kanclers

Saskaņā ar politiskās partijas Konservatīvie statūtiem, valde savas un partijas ikdienas darbības nodrošināšanai izveido Kanceleju un ieceļ tās vadītāju – kancleru. Kancelejas kompetencē ir pārzināt partijas saimnieciskos un juridiskos jautājumus, apzināt biedrus, koordinēt nodaļu darbību, organizēt lietvedību, kārtot biedru reģistru, veikt finanšu uzskaiti. Saskaņā ar partijas Statūtu 57. pantu, kanclers ir tiesīgs parakstīt partijas finanšu dokumentus bez īpaša papildu pilnvarojuma.