Ķekava

 

JAUNĀS KONSERVATĪVĀS PARTIJAS PROGRAMMA ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀM 2017.GADĀ

Ķekavas novadā ir nepieciešamas pozitīvas, uz labāku nākotni vērstas pārmaiņas – un mēs, Jaunā konservatīvā partija kopā ar novada iedzīvotājiem tās īstenosim!

Galvenās pārmaiņas būs šādas:

Pārvaldība:

 • Novada pārvaldība būs profesionāla, mūsu lēmumi un rīcības būs pamatotas un caurskatāmas
 • Palīdzēsim veidot novadā pilsonisku sabiedrību, ar īpašu programmu atbalstot apkaimju biedrību izveidi
 • Samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ieguldīsim atpakaļ šo nodokļu maksātāju apdzīvotās vietas infrastruktūrā un informēsim par paveikto

Sociālais atbalsts un drošība:

 • Piešķirsim šādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides: o Visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 50%
  • Daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem: 70%
  • Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī maznodrošinātajām ģimenēm: 90%
 • Nodrošināsim brīvpusdienas visiem izglītojamiem no bērnudārza līdz vidusskolas absolvēšanai
 • Attīstīsim videonovērošanu publiskās vietās un vienotu videonovērošanas centru
 • Atbalstīsim “kaimiņu drošības” iniciatīvu
 • Veiksim satiksmes drošības uzlabojumus (gājēju pārejas, apgaismojums, tiltiņi utml.) sadarbībā ar valsts ceļu pārvaldītājiem

Izglītība:

 • Novada izglītības iestādēs būs vieta visiem, kuri vēlēsies šeit gūt pamatizglītību
 • Atbalstīsim novada mākslas, mūzikas un sporta skolu izaugsmi, kā arī centīsimies attīstīt profesionālās ievirzes izglītību zinātnes un tehnoloģiju jomā, paplašināsim esošās skolas un veidosim tās jaunās vietās
 • Būvēsim jaunu, nākotnes situācijai piemērotu un pietiekami ietilpīgu Pļavniekkalna sākumskolu, esošo skolas ēku saglabājot interešu izglītības funkcijām
 • Nodrošināsim transportu uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām
 • Atbalstīsim alternatīvo izglītību novadā

Transports:

 • Izveidosim veloceļus, jo īpaši maģistrālo Ķekavas – Katlakalna – Rīgas veloceļu
 • Transporta būves attīstīsim atbilstoši šādai interešu hierarhijai: a) gājēji; b) sabiedriskais transports; c) velosipēdi; d) vietējais autotransports; e) tranzīta satiksme
 • Attīstīsim sabiedrisko transportu, veidojot iedzīvotājiem ērtākus maršrutus
 • Strauji uzlabosim ielu un ceļu kvalitāti, veidosim cieto klājumu grantētajām ielām un pašvaldības ceļiem
 • Izvērtēsim iespēju attīstīt upes tramvaju

Komunālā saimniecība:

 • Samazināsim siltumapgādes tarifus vismaz par 20%, īstenojot energoefektivitātes pasākumus
 • Tiks nodrošināta atkritumu šķirošanas iespēja un lielgabarīta atkritumu savākšana, īstenojot atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu
 • Nodrošināsim, ka samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir saprotama un caurspīdīga

Kultūra:

 • Atbalstīsim mūsu kultūras kolektīvus un individuālus kultūras darbiniekus, nodrošinot to, ka vietējos kultūras kolektīvos var iesaistīties jebkurš novada iedzīvotājs
 • Nodrošināsim novada iedzīvotājiem transportu uz kultūras pasākumiem

Sports un aktīvā atpūta:

 • Piesaistīsim investīcijas jaunu sporta būvju būvniecībai, tajā skaitā baseina būvniecībai Baložos
 • Izveidosim ielu sporta laukumus Baložos, Daugmalē, Katlakalnā, Ķekavā, Plakanciemā, Rāmavā un Titurgā
 • Attīstīsim Baložu mežu kā tautas sporta un aktīvās atpūtas teritoriju
 • Attīstīsim labiekārtotas un drošas peldvietas pie Daugavas un Titurgas ezera
 • Izveidosim bērnu rotaļu pilsētiņas Baložos un Ķekavā

Jauniešu politika:

 • Izveidosim saturīga brīvā laika pavadīšanas vietas Baložos, Daugmalē, Katlakalnā
 • Palīdzēsim jauniešiem atrast darbu vasaras brīvlaikā
 • Atbalstīsim jauniešu apvienību, tajā skaitā Jauniešu domes darbību

Uzņēmējdarbība:

 • Panāksim, ka novadā ir aizvien vairāk tādu uzņēmumu, kuri nodrošina mūsu iedzīvotājiem augsti apmaksātas darba vietas un nepasliktina vides stāvokli
 • Izveidosim biznesa inkubatoru mūsu uzņēmēju – iesācēju atbalstam

Labiekārtošana:

 • Izveidosim ērtus un skaistus pašvaldības daudzdzīvokļu namu pagalmus pēc individuāli izstrādātiem projektiem: katrā pagalmā uzlabosim drošību un pieejamību, veidosim bērnu rotaļu laukumus, drošu gājēju celiņu un veloceļu tīklu, ērtas autostāvvietas, modernu apgaismojumu, skaistus apstādījumus
 • Attīstīsim krastmalas, tajā skaitā veidojot pastaigu taku gar Daugavu, Titurgas ezera krastmalu, izveidojot atpūtas un laivošanas vietas pie Misas pie Dzērumiem un Plakanciema
 • Izkopsim novada ainavu – padarīsim novadu skaistu

Seko: facebook.com/JKP.Kekava

Sazinies: kekava@konservativie.lv; 29105076