Ķekavas novads, kandidātu saraksts

1. Neils Kalniņš

Vecums: 42
Ģimenes stāvoklis: precējies, 3 bērni
Izglītība: uzņēmējdarbības vadības maģistrs
Apkaime: Ķekava, Katlakalns
Nodarbošanās: pašvaldību un uzņēmumu attīstības plānošanas eksperts
Manas prioritātes:
– lai Ķekavas novads kļūtu par kvalitatīvas izglītības etalonu Latvijai;
– novada ceļu tīkla sakārtošanu un attīstību, izmantojot Eiropas tehnoloģisko un administratīvo labāko praksi;
– Ķekavas novada zīmola izveidi, kas vairos tā iedzīvotāju patriotismu un privāto investīciju piesaisti;
– politiskās kultūras pārmaiņas, kas ļaus iedzīvotājiem atgūt ticību un uzticību kvalitatīvai novada pārvaldībai, kas darbojas to interesēs.

Jau vairāk nekā 20 gadus esmu uzņēmējdarbībā, no tiem 14 gadus darbojos kā attīstības plānošanas eksperts pašvaldībām un uzņēmumiem, bet 11 gadus ar savu ģimeni dzīvoju Katlakalnā. Esmu mācījies Latvijā un Vācijā, palīdzējis attīstības plānošanā Valmierai, Ventspilij un citām pašvaldībām, strādājis daudzu uzņēmumu eksporta veicināšanas labā. Šobrīd savu uzkrāto profesionālo pieredzi vēlos sniegt novadam, kuru esmu iemīlējis, un novada iedzīvotājiem, kurus cienu par viņu patriotismu, vēlmi strādāt un dzīvot sakārtotā Ķekavā. Man dalība šajās vēlēšanās nav vēlme “izsisties politikā”, man tas ir PERSONĪGI. Pļavniekkalna sākumskolas bērnu, vecāku un skolotāju liktenis ir iemesls, kāpēc es esmu šeit: mūsu rūgtā pieredze liecina, ka neviens no “vecajiem” mūsos neklausīsies, tādēļ jādara pašiem.


2. Andris Ceļmalnieks

Vecums: 54
Ģimenes stāvoklis: 3 pieauguši bērni, 3 mazbērni
Izglītība: augstākā, LU Izglītības darba vadītājs, sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā
Apkaime: Daugmale, Pulkarne
Nodarbošanās: Daugmales pamatskolas direktors, izglītības darba vadītājs, skolu darba kvalitātes vērtēšanas eksperts
Manas prioritātes:
– vienkāršu un skaidri saprotamu nosacījumu izstrāde katra nākamā gada budžeta sagatavošanai;
– plānotas un mērķtiecīgi virzītas interešu izglītības sistēmas attīstīšana;
– Daugmales pamatskolas, Multifunkcionālā centra un Tautasnama apkārtnes veidošana par vienotu izglītības, kultūras un sporta telpu.

Daugmali par savu darba un dzīves vietu saucu kopš 1985. gada. Tagad tā ir arī manu mazbērnu dzimtā vieta. Man ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērnu bērni dzīvotu iespējami tīrā, sakoptā un labiekārtotā vidē. Ir teiciens, ja gribi, lai netiek piemēslots kakts – krāso to gaišos toņos. Ja vēlies, lai bērni būtu gudri, labestīgi un darbīgi – piepildi viņu dzīvi ar jēgpilnām nodarbēm! Tāpēc par galveno savā darbā esmu izvirzījis mērķi – nodrošināt iespējami labus darba un mācību vides apstākļus visiem izglītības procesā iesaistītajiem. Sākot ar vecās skolas ēkas rekonstrukciju un beidzot ar pagalma bruģēšanu, no pirmā interneta pieslēguma līdz IT aprīkojumam katrā klasē, ik gadu ir paveikti darbi, kuru rezultātā vakardienas ieceres ir kļuvušas par šodienas realitāti. Tas ir pamats jauniem sapņiem! Uzskatu, ka manas pieredzes izmantošana, sadarboties spējīgas un mērķtiecīgas komandas sastāvā, būs labs ieguldījums visa novada attīstībā.


3. Viktorija Baire

Vecums: 35
Ģimenes stāvoklis: Precējusies, 2 bērni
Izglītība: jurists (profesionālais maģistra grāds)
Apkaime: Mākoņkalns, Krustkalni
Nodarbošanās: Nacionālā veselības dienesta direktora vietniece administratīvajos jautājumos
Manas prioritātes:
– gājēju un velo ceļi Rāmava – Ķekava (iekļaujot V2 ceļu);
– ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana;
– nākotnes situācijai atbilstošas skolas būvniecība Pļavniekkalna apkaimē

Krustkalni ir mana dzimtā vieta un manu vecāku mājas, savukārt Mākoņkalns ir manas ģimenes drošības saliņa. Man ir sajūta, ka Mākoņkalns ir vieta, kur kaimiņi un ģimenes kļūst par tuviem draugiem, bērni iet viens pie otra ciemos, un vieta, kur satiekoties, mēs uzsmaidām viens otram! Mūsu ciemats pēdējo gadu laikā ir manāmi uzplaucis, un ir redzama nepieciešamība pēc drošām gājēju ietvēm un veloceliņa, lai mums un mūsu bērniem nebūtu jābaidās par savu drošību. Tāpat arī skaistā baznīca, klusā daba un mežs, kas ir mūsu bagātība visapkārt, izceļ nepieciešamību pēc bērnu laukumiem, kā arī drošas nokļūšanas līdz tiem. Es vēlos, lai Ķekavas novads ir kā vienota drošības saliņa mums, mūsu bērniem, mūsu vecākiem. Lai tā ir vieta, kur vakarā iziet pastaigāties un rast mieru straujajā dzīves ritenī!


4. Olafs Klūdziņš

Ģimenes stāvoklis: precējies, 2 bērni
Apkaime: Titurga, Lapenieki, Valdlauči
Nodarbošanās: uzņēmējs, drošības sistēmu un ugunsdrošības eksperts, Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas prezidents
Manas prioritātes:
– lēmumus pieņemšu pārdomāti un izsvērti, tā, lai tie ir saprotami ikvienam novada iedzīvotājam;
– pašvaldības uzņēmumu “domāšanas” maiņa virzienā – klients ir karalis nevis lūdzējs;
– drošības uzlabojumi, it sevišķi gājēju un velobraucēju satiksmes drošība.

Ķekavas novads nemitīgi attīstās, tajā ienākot jauniem iedzīvotājiem. Tikpat strauji ir jāattīstās arī infrastruktūrai – ceļiem, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējām, un tieši pašvaldības funkcija ir to nodrošināt. Titurgā es dzīvoju vairāk kā 10 gadus. Vienmēr esmu bijis priecīgs, ka dzīve atvedusi mani tieši uz šejieni. Mēs esam tik tuvu Rīgai, taču tajā pat laikā te ir gan mežs, gan ezers, gan Daugava, kur atpūsties un baudīt svaigu gaisu. Es ļoti novērtēju to, ka man apkārt ir jauki, draudzīgi un izpalīdzīgi kaimiņi un viņi ir pelnījuši jauku, patīkamu un drošu apkārtējo vidi – rotaļu un sporta laukumus, gludus ceļus un ietves.


5. Andris Volanskis

Vecums: 42
Ģimenes stāvoklis: Precējies, trīs bērnu tēvs
Izglītība: LLU Ekonomikas fakultāte, uzņēmējdarbības speciālists bakalaurs
Apkaime: Rāmava, Saulgoži
Nodarbošanās: uzņēmumu vadītājs
Manas prioritātes:
– izveidot sabiedrībai saprotamu pārvaldību novada domē un komunālajā saimniecībā;
– novada iedzīvotāju pausto vēlmju realizēšana, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, piemēram gājēju pāreju sakārtošana, automašīnu plūsmas regulēšana sastrēguma brīžos (A7, Bauskas iela Valdlaučos), loģisku pieejamību sabiedriskajam transportam u.c.;
– drošības nodrošināšana un novada labiekārtošana.

Ķekavas novads ir skaists ar saviem ciemiem un tā iedzīvotājiem! Taču jau gadiem ir samilzušas problēmas ar autoceļu un gājēju ceļu kvalitāti, kā arī to pieejamību, kas iet “roku rokā” ar drošības jautājumu. Novadam, racionāli ieguldot līdzekļus, ir jākļūst skaistākam un sakoptākam. Lai ikkatra ciemata iela tiktu asfaltēta, apgaismota un apsaimniekota. Piemēram, Saulgožu ciemā ir jāatrisina problēma ar bērnu nogādāšanu mācību iestādēs un pēcpusdienā mājās ar skolas autobusu loģiskā laikā, lai bērniem būtu iespēja apmeklēt citas interešu izglītības iestādes. Lai mēs esam laimīgi un mūsu bērni aug par veseliem, aktīviem un izglītotiem novada iedzīvotājiem!


6. Līga Tīsiņa

Vecums: 34
Ģimenes stāvoklis: pastāvīgas attiecības, 2 bērni
Izglītība: uzņēmējdarbības vadības bakalaurs
Apkaime: Mežinieki (Plakanciems, Mellupi), Dzērumi, Jaunsils
Nodarbošanās: uzņēmēja, folkloriste, topošais pedagogs
Manas prioritātes:
– jau esmu uzrunājusi topošās Mežinieku biedrības līderus, un atsaucība ir simtprocentīga, galu galā visiem ir kopīgs mērķis – veidot spēcīgu kopienu vēsturisko vērtību apzināšanai, lokālpatriotisma veicināšanai, kopīgu mērķu sasniegšanai, kur katram vārdam ir vērtība un svars;
– nodrošināt transportu uz mājām tiem apkaimju bērniem, kuri apmeklē ārpusskolas nodarbības un kuriem nav pieejams sabiedriskais transports.

Mana ģimene ir vietējie Mežinieku iedzīvotāji jau ceturtajā paaudzē. No bērnības atceros plašās kopā saiešanas svētku reizēs un talkās, kur tika dziedāts, spēlēts, dancots un, ja nepieciešams, šim visam pa vidu arī darbs tika padarīts. Mana tēta jaunībā apkaimes notikumu centrs bija Mežinieku skola. Kad skolu slēdza, vēlākajos padomju gados cilvēki ballējās Plakanciema klubā vai estrādē. Tomēr īpašumu privatizācijas rezultātā šīs vietas kopīgai lietošanai zuda, līdz ar to, šķiet, lāča miegā uz 20 gadiem iemiga arī māka un spēja būt kopā. Lai arī veco vietu vairs nav, zinu, ka mēs, Mežinieku cilvēki, varam radīt jaunas, jo viss pārējais mums taču joprojām ir – gan lieliski cilvēki, gan daudz traku ideju! Esmu apņēmusies izveidot mūsu apkaimes biedrību, kas būtu par pamatu gan reālus risinājumu meklējumiem iedzīvotājiem nozīmīgām problēmām un nepieciešamā finansējuma piesaistē, gan, veidojot spēcīgu kopienu, mācītu mums atkal būt saliedētiem un lepniem par savu apkaimi. Es sapņoju par ikgadējiem Mežinieku svētkiem augusta beigās. Un ticu, ka jau šogad būs pirmie.


7. Dainis Rasa

Vecums: 44
Ģimenes stāvoklis: precējies, 2 bērni
Izglītība: vadības zinību Bakalaurs
Apkaime: Baloži, Katlakalns
Nodarbošanās: inženiertehnisko risinājumu tirdzniecības projektu vadītājs
Manas prioritātes:
– 50% NĪN atlaide novadā deklarētajiem iedzīvotājiem;
– samaksātais nodoklis atgriežas tieši maksātāja apkaimes attīstībā;
– iedzīvotājam ir jābūt iespējai deklarēties jaunuzceltā savrupmājā, kurai būvdarbi ir paveikti, bet kādu iemeslu rezultātā kavējas ārējo, piemēram, piebraucamo ceļu labiekārtošana.

Pirmo reizi Baložos viesojos tālajā 1989. gadā, kad devos uz savas tolaik vēl topošās sievas Lolitas darba kolēģes 18. gadu jubileju. Tā bija pirmā kopīgi nosvinētā ballīte ar paliekošam atmiņām uz visu mūžu, un tāpēc Baložiem ir īpaša loma manā dzīvē. Esmu no tiem, kurš uzskata, ka labāk lai par mani runā darbi. No senčiem esmu mantojis un sevī izkopis tādas rakstura īpašības kā uzticību un godīgumu. Cilvēkos cienu loģiski saprotamu un pārdomātu rīcību – ienīstu melus un divkosību!


8. Raivis Strauts

Vecums: 37
Ģimenes stāvoklis: precējies, 2 bērni
Izglītība: inženierzinātņu maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē
Apkaime: Ķekava, Vimbukrogs
Nodarbošanās: transports un loģistika, tehniskais eksperts – vērtētājs
Manas prioritātes:
– nekavējoties ierosināt pašvaldības izdevumu auditu un piedzīt izsaimniekotos finanšu resursus no to izšķērdētājiem;
– atbalstīt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vismaz 50%;
– organizēt pašvaldības (t.sk. pašvaldības uzņēmumu) iepirkumu izdevīguma un to apmēru izvērtēšanu;
– samērot iepirkumu nepieciešamību ar iespējām un iedzīvotāju vajadzībām.

Izveidosim labāku Ķekavas novadu kopā ar jauniem un mērķtiecīgiem cilvēkiem.
Ik uz katra soļa mēs redzam, ka ir nepadarīti darbi par kuriem jau gadiem runā, bet neviens tā arī tos nedara. Neesi vienaldzīgs – 3.jūnijā nāc un balso par reālu kārtību, ne tukšām runām.


9. Uldis Bērziņš

Vecums: 34
Ģimenes stāvoklis: precējies, 2 bērni
Izglītība: uzņēmējdarbības vadības maģistrs
Apkaime: Katlakalns, Lapenieki, Alejas
Nodarbošanās: IT Projektu vadītājs, procesu konsultants
Manas prioritātes:
– Visu pašvaldības projektu centralizētas pārvaldības ieviešana ar izmaksu un ieguvumu izvērtēšanu pirms projektu uzsākšanas.
– Domes un pašvaldības iestāžu saskarsmes kultūras un attieksmes maiņa
– Pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas definēšana – kādā novadā vēlamies dzīvot pēc 5 -10 gadiem – ņemot vērā plānotos “Rail Baltica” un Ķekavas apvedceļa projektus, ir jāapzinās, ka Ķekavas novads mainīsies.

Jau 9 gadus esmu Katlakalna iedzīvotājs un vēlos, lai daudz vairāk vietu mūsu novadā būtu tik sakārtotas kā Katlakalns. Mans dzīves moto ir – nevajag samierināties ar jau sasniegto, jo vienmēr var labāk. Priecājoties par visu labo, kas mūsu novadā jau ir, neaizmirsīsim arī par attīstību – jo mēs Ķekavas novadā varam dzīvot vēl labāk: dzīvot sakārtotā, drošā, ērtā vidē, tādā, ar kuru mēs visi lepotos. Mūsu pašvaldībā dzīvo un nodokļus maksā Latvijas ekonomikas virzītājspēks – inženieri, programmētāji, speciālisti, uzņēmumu vadītāji, projektu vadītāji, iestāžu vadītāji, ārsti, skolotāji – cilvēki, kas savu darbu ikdienā dara kārtīgi, kvalitatīvi un atbildīgi. Arī no savas pašvaldības vēlamies saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus un pozitīvu attieksmi. Jo mēs, iedzīvotāji, esam tie, kas maksā algas pašvaldības darbiniekiem.


10. Dzintra Medne

Vecums: 54
Izglītība: Pedagoģijas bakalaurs
Apkaime: Katlakalns, Krustkalni
Nodarbošanās: Pļavniekkalna sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā, Ķekavas sākumskolu metodiskās apvienības vadītāja
Manas prioritātes:
– Jauna, moderna un plaša skola Katlakalnā.
– Tikšanās ar iedzīvotājiem klātienē katrā novada apkaimē vismaz reizi trijos mēnešos.
– Bērnu un jauniešu centru izveide Daugmalē, Katlakalnā, Plakanciemā (Mellupos).

24 gadus esot aktīvi iesaistītai Ķekavas novada jaunās paaudzes izglītošanas darbā, apzinoties mūsu skolēnu vajadzības, vēlos, lai mūsu bērni varētu mācīties modernā, plašā un mūsu laikmeta prasībām atbilstošā skolas ēkā. Es cīnos par to, lai Pļavniekkalna sākumskolas apkaimē dzīvojošie bērni varētu turpināt mācības viņiem ierastajā vidē Pļavniekkalna sākumskolā, līdz tiek uzcelta jauna skolas ēka. Savus skolēnus audzinu tā, lai viņi prastu izvērtēt savas prioritātes, prastu noteikt mērķus un uzdevumus, spētu izvērtēt pozitīvo un negatīvo, jo mūsu mērķtiecīgā jaunatne ir tie, kas veidos mūsu nākotni cēlāku un godīgāku.


11. Līga Voldeka

Vecums: 45
Ģimenes stāvoklis: Precējusies, 3 bērni
Izglītība: Augstākā izglītība, Specialitāte – Sociālais darbs
Apkaime: Daugmale, Bēgļu ceļš
Nodarbošanās: Ķekavas novada sociālais dienests, sociālais darbinieks
Manas prioritātes:
– viscēlākais, ko es varu darīt, ir darboties citu cilvēku labā;
– es augstu vērtēju to, kas citiem sakāms, un ar cieņu ieklausos;
– turpināšu būt atsaucīga un vienkārša.

Novērtēsim, saglabāsim un attīstīsim kopā to īpašo, kas ir mūsos un mūsu Daugmalē!


12. Ainārs Grīnvalds

Vecums: 56
Ģimenes stāvoklis: precējies, 4 bērni
Izglītība: Kokapstrādes inženieris – tehnologs
Apkaime: Ķekava, Odukalns
Nodarbošanās: tirdzniecības pārstāvis
Manas prioritātes:
– iekšējie ceļi Odukalnā un gājēju savienojums ar Ķekavu;
– Odukalna iedzīvotāju vajadzību apzināšana, lai risinātu problēmas prioritārā kartībā;
– apkārtējās vides sakopšana Odukalnā.

Ķekavnieks esmu jau 50 gadus, no tiem 25 saistīti ar Odukalnu. Redzu, kā Odukalns aug un labiekārtojas. Dabas tiešais tuvums un labvēlīgie kaimiņi ļauj šeit justies mājīgi un komfortabli. Protams, darāmā netrūkst, piemēram, ir uzlabojams iekšējo ceļu stāvoklis un gājēju un veloceliņu savienojums ar Ķekavu. Ir pienācis laiks arī novada nelielo ciemu iedzīvotājiem apzināties savu varēšanu!


13. Gundega Rupenheite

Ģimenes stāvoklis: 3 bērni
Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filosofijā, restauratore
Apkaime: Krogsils un Alejas
Nodarbošanās: vienlīdzīgu iespēju neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes eksperte, ES projektu vadītāja sociālajā un labklājības jomā, ANO konsultante sieviešu tiesību jautājumos
Manas prioritātes:
– bērnu invalīdu iekļaušana vispārizglītojošās mācību iestādēs (bērnudārzos un skolās);
– vides pieejamības cilvēkiem ratiņkrēslos nodrošināšana parkos, ambulancēs, skolās, tūrisma vietās, peldbaseinos u.c.;
– cilvēku ar invaliditāti un jauniešu nodarbinātības veicināšana.

Es iesaistījos Jaunajā konservatīvajā partijā, jo ticu, ka mēs – jauni, progresīvi, izglītoti un profesionāli cilvēki spēsim padarīt mūsu novadu par vislabāko dzīvesvietu mūsu iedzīvotājiem, sev un saviem bērniem. Es zinu, ka man un maniem kolēģiem ir svarīgs katrs iedzīvotājs novadā, katra iedzīvotāja labklājība un viedoklis. Un, pats galvenais, mūsu vērtības ir godīgums, strādīgums, profesionalitāte un atbildība.


14. Māris Krievs

Apkaime: Baloži, Titurga
Nodarbošanās: uzņēmumu vadītājs
Manas prioritātes:
– lēmumu pieņemšanas principu izveide, lai tie ir saprotami un caurspīdīgi;
– plānošanas dokumentu analīze un prioritāšu nospraušana;
– esošo funkciju un finansējuma izlietojuma izvērtējums.

Baloži un Titurga mani piesaistīja jau sen, vēl studiju laikos braucu uz šejieni ciemos pie māsīcas un brālēna. Tā bija vieta, kur vēlējos dzīvot. Vide bija sakārtota un pārdomāta. Šo gadu laikā tā sajūta ir zudusi, straujajā un haotiskajā plānojumā – vide zaudējusi savu šarmu. Tādēļ, lai Baloži nebūtu tranzīta vieta sastrēgumiem, kā rezultātā pagalmi kļūst par ātrgaitas šosejām, nedomājot par gājēju, it sevišķi bērnu drošību, mēs ceļus pārplānosim un pārbūvēsim ar gājēju celiņiem tiem blakus. Savukārt, domājot jau par tālāku nākotni, Baložu vidusskola būs vieta, ar ko lepoties un kur mācīties vēlēsies bērni arī no Rīgas.


15. Oskars Balodis

Vecums: 38
Ģimenes stāvoklis: pastāvīgas attiecības, 3 bērni
Izglītība: uzņēmējdarbības vadība, rūpniecības tirgzinības
Apkaime: Ķekava
Nodarbošanās: SIA “Garden Plast” valdes loceklis
Manas prioritātes:
– pakāpeniski uzlabot ceļu stāvokli visā novadā, sākot ar Gaismas ielu Ķekavā;
– veikt pilnu auditu visās pašvaldības iestādēs, lai varētu optimizēt izdevumus un efektīvāk izmantot esošos resursus;
– attīstīt reģionālos centrus Baložos, Titurgā, Katlakalnā, Valdlaučos, Daugmalē, Plakanciemā, lai iedzīvotājiem būtu pieejami maksimāli daudz pakalpojumi savā dzīves vietā;
– uzbūvēt Pļavniekkalna sākumskolu jaunā vietā, saglabājot esošo skolas ēku;
– izbūvēt veloceliņu Ķekava – Rīga.

Ar Ķekavu esmu saistīts kopš 1984. gada, kad kopā ar vecākiem pārcēlāmies no Rīgas uz Ķekavu. Ķekavā ar maziem pārtraukumiem esmu pavadījis visu savu dzīvi, vērojis, kā tā mainās un attīstās. Uzskatu, ka līdz šim attīstība nav gājusi pareizo ceļu, daudzi procesi notiek haotiski un nesaprotami. Bieži, esot dažādās Latvijas vietās, secinu, ka citviet pašvaldības daudz straujāk attīsta savus centrus un labiekārto teritorijas, kaut viņu finansiālā rocība ir vairākkārt mazāka nekā Ķekavas novadam. Esmu par tādu novada vadību, kurai būtu skaidra nākotnes vīzija, kas saskan ar novada iedzīvotāju redzējumu. Kopā mēs varam padarīt dzīvi Ķekavā labāku!


16. Aija Murde

Vecums: 44
Ģimenes stāvoklis: Pastāvīgas attiecības, 2 bērni
Apkaime: Rāmava
Nodarbošanās: Mājdārziņa vadītāja
Manas prioritātes:
– ieviest inovatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību;
– nodrošināt visiem bērniem vietu bērnudārzā, līdzfinansējumu privātā bērnudārzā vai aukles pakalpojumam;
– ierīkot katrā ciematā bērnu rotaļu un jauniešiem sporta laukumus.

Mana ģimene pārcēlās dzīvot uz Rāmavu, jo piesaistīja mierpilnā un ekoloģiskā vide. Vienmēr ir bijis svarīgs apkārt notiekošais. Redzot, ka novadā sāk notikt arvien lielākas nejēdzības, nolēmu aktīvi iesaistīties sabiedriskās organizācijās, arī politikā. Man ir svarīgi, lai man apkārt būtu laimīgi, labestīgi, emocionāli inteliģenti cilvēki, ko var veicināt, labiekārtojot vidi, kurā dzīvojam, ierīkojot katrā ciematā bērniem rotaļu un jauniešiem sporta laukumus un ģimenēm atpūtas vietas. Tāpat jānodrošina visiem bērniem vieta bērnudārzā, līdzfinansējumu privātā bērnudārzā vai aukles pakalpojumam, lai vecāki varētu nesatraucoties doties darba gaitās. Mēs panāksim, ka skolās bērni jutīsies laimīgi, droši un mācīsies ar prieku.


17. Jānis Kopštāls

Vecums: 33
Ģimenes stāvoklis: precējies, 1 bērns
Izglītība: RTU, profesionālais maģistrs datorsistēmās
Apkaime: Ķekava
Nodarbošanās: IT speciālists, vecākais programmētājs
Manas prioritātes:
– attīstīt jauniešu tehniskās izglītības un jaunrades iespējas Ķekavas novadā;
– ieviest transporta kompensācijas vecākiem, ja viens vecāks ved vairākus bērnus no novada attālākajām daļām uz skolu un ārpusskolas aktivitātēm;
– veicināt novada zemnieku, amatnieku un mājražotāju pārdošanas iespējas labiekārtotos tirgus laukumos.

Ķekavā dzīvoju jau no bērnības un man patīk šī vieta, kur savas mājas ir atraduši mani vecvecāki un vecāki un, protams, arī draugi. Priecājos par ikvienu sasniegumu, kur izskan Ķekavas vārds. Nesavtīgi un mērķtiecīgi saimniekojot, Ķekava var kļūt par novadu, ar kuru lepojas visi tā iedzīvotāji. Sabalansējot atbalstu izglītībai un daudzpusīgai jaunatnes attīstībai ar vides labiekārtošanu un sociāli atbildīgu rīcību, ieliksim pamatus turpmākai novada labklājībai un izaugsmei.


18. Anita Muižniece

Vecums: 29
Ģimenes stāvoklis: precējusies, 3 bērni
Izglītība: uzņēmējdarbības speciālists (RISEBA), šobrīd turpina studijas pedagoģijā Latvijas Universitātē
Apkaime: Daugmale, Dzintari
Nodarbošanās: angļu valodas skolotāja, skolēnu pašpārvaldes konsultante
Manas prioritātes:
– saturīga brīvā laika pavadīšanas bērnu un jauniešu centra izveide Daugmalē un citās novada apkaimēs;
– nepieciešamo atvieglojumu piešķiršana sociālā riska grupām;
– kvalitatīvas un bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana gan bērnudārzniekiem, gan skolēniem, īstenojot vienlīdzības principu VISIEM bērniem.

Savā darbā un uzskatos vienmēr esmu godīga un atklāta, esmu mērķtiecīga un nebaidos uzņemties atbildību. Un, jā, esmu arī principiāla, kas bija viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc izlēmu par labu politikai. Jo kurš gan cits, ja ne mēs – jaunie un spēcīgie – nostāsies pret visām tām nejēdzībām, kas šobrīd valda Ķekavas novada domē. Mums katram ir sava ģimene. Arī mūsu novads ir mūsu ģimene, tāpēc tieši mūsu novada nākotne – bērni – man ir vissvarīgākie. Lai nākotne augtu stipra, ir vajadzīgi mūsdienīgi izglītoti un no sirds strādāt griboši pedagogi, labiekārtotas skolas un bērnudārzi, kā arī vieta, kur ārpus skolas programmām bērni un jaunieši būtu iedrošināti attīstīt savas spējas un talantus. Cilvēkos jārada lepnums un piederības sajūta savam novadam, un pamatus tam mēs varam ielikt tikai sākot jau no agras bērnības.