TM nākamā gada budžeta prioritātes būs probācijas darbinieku atalgojums un padomju okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšana

0
1350
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Otrdien, 12. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja valsts budžetu 2022. gadam, tādējādi apstiprinot arī Tieslietu ministrijas 2022. gada budžeta prioritātes – sistēmu datu publicēšana atvērto datu veidā, Valsts probācijas dienesta darbinieku atalgojuma sistēmas pilnveidošana un PSRS okupācijas režīma Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas pabeigšana.

Nākamā gada budžeta ietvaros Tieslietu ministrija plāno ieguldīt pakalpojumu digitalizācijā, lai sabiedrībai bez maksas pieejami dati atvērto datu veidā no Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas.

Vienlaikus tiek plānots palielināt atalgojumu Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kā arī nodrošināt sociālās garantijas, lai piesaistītu kvalificētus un pieredzējušos speciālistus, mazinot mainību un investīcijas personālvadības procesos. Kvalificēts Valsts probācijas darbinieks nodrošinās kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu, tādējādi novēršot atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no probācijas klientu puses.

Tāpat arī nepieciešamie līdzekļi tiks piešķirti PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisijai, lai noslēgtu darbu pie PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanas, informācijas par represijām un masveida deportācijām, kā arī Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanas.

Vienlaikus nākamā gada piešķirtais finansējums tiks ieguldīts digitālo risinājumu uzlabošanai tiesās, lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un nodrošinātu kvalitatīvu tiesu klientu apkalpošanu, piemēram, video konferenču iegādei un e-lietas ieviešanai. Tāpat tiks ieguldīts arī tiesnešu pilnveidē, lai uzlabotu tiesu spriešanas kvalitāti.

Valdības atbalsts saņemts arī šādiem TM prioritārajiem pasākumiem 2022. gadā:

  • stiprināt latgaliešu valodu un rūpēties par tās saglabāšanu;
  • nodrošināt iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu privatizētas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieka starpā;
  • nodrošināt informāciju zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas;
  • stiprināt Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāti;
  • pielāgot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, nodrošinot dokumentu publisku pieejamību, kā arī Eiropas biznesa reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas integrācijas sekmīgu darbību.

Kopumā Tieslietu ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2022. gadā tiks novirzīti aptuveni 5,1 milj. euro un aptuveni 5,5 milj. euro neatkarīgo iestāžu prioritārajiem pasākumiem.

Gala lēmumu par 2022. gada budžeta pavadošajiem likumprojektiem vēl jāapstiprina Saeimai.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit