Pakāpeniski pieaug sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu skaits

0
1284
www.pexels.com

Neraugoties uz ierobežojumiem saistībā ar Covid–19 izplatību un to, ka ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu deinstitucionalizācijas (DI) projektu infrastruktūras objekti daudzviet vēl ir tikai būvniecības stadijā, sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu skaits DI projekta ietvaros ir audzis.

Ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību tiek veicināta pilngadīgu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā, šī gada pirmajā pusgadā atbalstu sniedzot 710 cilvēkiem (pērn – 370 cilvēkiem). Tāpat DI projektu ietvaros atbalstu saņēmušo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits ir audzis no 843 bērniem 2019. gada vidū līdz 1513 bērniem šī gada 30. jūnijā.

Labklājības ministrijas izveidotās deinstitucionalizācijas programmas projektus īsteno Latvijas plānošanas reģioni sadarbībā ar lielāko daļu Latvijas pašvaldību. Projektu ietvaros ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu pašvaldības veido un sniedz sociālos pakalpojumus, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Pašlaik aktīvi tiek būvēti un atvērti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objekti – dienas aprūpes centri, sociālās rehabilitācijas centri, specializētās darbnīcas, grupu mājas dzīvokļi u.c. Tas veicinās sniegtā atbalsta pieaugumu arī turpmāk. Deinstitucionalizācijas projektu īstenošana noslēdzas 2023. gadā, taču arī nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā tiks īstenota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības un sniegšanas programma, lai turpinātu uzsākto cilvēku ar invaliditāti atbalstam.

Jāpiebilst, šajā procesā būtisks ir arī sabiedrības atbalsts un izpratne gan par cilvēkiem ar invaliditāti, gan viņu iespējām un vajadzībām. Tāpēc Labklājības ministrija īsteno kampaņu par iekļaujošo nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti. Augustā turpināsies kampaņu cikls “Cilvēks, nevis Diagnoze”, aicinot katrā saskatīt vispirms cilvēku un to, ko viņš spēj, tādejādi atmetot stereotipus par diagnozēm un ar tām saistītajiem ierobežojumiem.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit