Saeima vēsturiskā balsojumā atbalsta pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā

0
1113

Šodien, 2022. gada 29.septembrī, Saeima vēsturiskā balsojumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā.

Izmaiņas likumos pieņemtas, lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē un veicinātu sekmīgu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī, tajā pašā laikā nodrošināt mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un starptautiskajām saistībām.

“2022. gada 29. septembrim jākļūst par dienu, kad skolas sāk vienot, nevis šķelt. Kad visiem bērniem tiek sniegtas vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību latviešu valodā, kas nākotnē nozīmē ne tikai saliedētu sabiedrību, kas lieto vienu informācijas telpu, bet arī plašas iespējas mūsu jauniešiem studēt izvēlētajās programmās un veidot karjeru ikvienā nozarē. Mūsu šodienas lēmums nozīmē drošu, iespējām bagātu nākotni visiem bērniem,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Saskaņā ar grozījumiem likumos, no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Jāatgādina, ka vidusskolas posmā jaunieši jau šobrīd visus mācību priekšmetus apgūst latviešu valodā, bet 1. – 6. klašu skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasei – vismaz 80% apmērā.

Pamatizglītības pakāpē mazākumtautību skolēni interešu izglītības programmas ietvaros varēs apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi. Šādas programmas apguvi finansēs valsts ar mērķdotāciju pašvaldībām, kā arī pašvaldības pašas.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit