Autors: Rota Egle

Bērnu rindas organizēšana uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) Ādažu novadā ir grūti saprotama, birokrātiska un nenostāda bērnu intereses kā prioritāti.

Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un bija rindā uz pašvaldības PII, 2020. gada 1. oktobrī (pašvaldību sniegtā informācija VARAM) bija 507 bērni. Jautājums – cik no šiem bērniem reāli izmantotu pašvaldības PII pakalpojumus, ja tāda iespēja rastos? Jo lielais vairums no šiem rindā esošajiem bērniem apmeklē privātās PII, saņemot domes līdzfinansējumu (2019. gadā domes līdzfinansējumu privātajām PII saņēma 415 bērni), vai izmanto aukles pakalpojumus, saņemot līdzfinansējumu (2019. gadā domes līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem saņēma 40 bērni). No rindas vecāki tāpat vien nav gatavi izstāties, jo, saglabājot vietu rindā, tas dod drošības sajūtu, rezerves varianta iespējas un tiesības izvēlēties vietu pašvaldības bērnudārzā, kad rinda pienāks.

Rindas organizēšanas caurspīdīgumu pilnībā apgāž fakts, ka 2020. gada nogalē kāda uzņēmīga bērna mamma pierādīja, ka rinda vairākos gadījumos tikusi apieta – dodot vietu pašvaldības PII bērniem, kuru rinda vēl nebija pienākusi, apejot tos, kam šīs vietas pienācās (sižets LTV1 raidījumā “De facto” 2020. gada 6. decembrī).

Tāpat nav skaidra Ādažu domes stratēģija attiecībā uz papildu vietu radīšanu pašvaldības PII. Šogad tiek plānots Ādažu vidusskolas telpās izveidot 5 jaunas grupas 100 bērniem – 2016. un 2017. gadā dzimušajiem bērniem. Jautājums – kāpēc šim vecuma posmam, jo šī vecuma bērni jau apmeklē privātās PII? Mēs uzskatām, ka tas nav bērna interesēs – izņemt no jau ierastās vides un pārcelt uz pašvaldības PII.

Mūsu predzējums, kā risināt šīs problēmas:

  • Jāveido pilnīgi jauns modelis sadarbībai ar privātajām PII – jāslēdz vienošanās par konkrētu vietu skaitu katru gadu ar skaidri definētiem noteikumiem – privātās PII cenas saglabāšanu līdz bērna skolas vecumam, kvalitātes nodrošināšanu utt. Šāda pieeja veidotu ilgtermiņa stabilitāti gan domei, gan bērnu vecākiem, gan privātajām PII;
  • Jārod iespēja nodrošināt lielāku līdzmaksājumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII – pirmkārt, pārskatot reālās izmaksas pašvaldību PII uz vienu bērnu. Ja pašvaldības reālās izmaksas ir augstākas, tas dotu iespēju palielināt līdzfinansējumu privātajām PII (Ministru kabineta noteikumi Nr. 709). Otrkārt, no rindas bērns ir jāizslēdz, kad tiek izdarīta izvēle par labu kādai no PII, lai neveidotos fiktīva rinda. Treškārt, jāveido vismaz četru acu princips rindas organizēšanai, lai lēmumus nepieņem viens cilvēks. Ceturtkārt, domei jābūt regulārai informācijas apmaiņai ar vecākiem un PII.
  • Nepieciešams radīt jaunas vietas pašvaldības dārziņos bērniem no pusotra gada vecuma. Tas ir vecums, kad bērni parasti sāk apmeklēt PII un ir vislielākais pieprasījums. Tas dotu iespēju bērnam līdz skolas vecumam nemainīt PII pienākušās rindas dēļ. Pašlaik pašvaldības PII 1,5-2,5 gadu veciem bērniem ir tikai aptuveni 60 no 600 vietām. Šis skaitlis ir jāpalielina, ņemot vērā, ka jaundzimušo skaits Ādažu novadā 2019. gadā bija 160 bērni.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit