Noziedzības novēršanas padome apspriež tieslietu audita rezultātus

0
1095
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns Foto: www.tm.gov.lv

Trešdien, 3. februārī, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadībā notiks Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā apspriedīs turpmākās rīcības virzienus un nepieciešamos pasākumus, balstoties uz Valsts kontroles īstenotās Ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes revīzijas jeb tieslietu audita rezultātiem.

Ar ziņojumu par tieslietu auditu un Valsts kontroles un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertu ieteikumu ieviešanu padomes dalībniekus iepazīstinās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

J.Bordāns: “Mums visiem beidzot ir jāsaprot, ka spēja atbilstoši starptautiski atzītiem principiem izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus un saukt pie atbildības vainīgās personas ir ne tikai viens no tiesisku valsti raksturojošiem aspektiem, tas ir būtisks valsts drošības pamatnosacījums, tādēļ ir jārīkojas nekavējoties un jāievieš visi Valsts kontroles revīzijas ieteikumi ekonomisko, finanšu un koruptīvo noziegumu efektīvākai izmeklēšanai un iztiesāšanai.”

“Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka katrs nekompetences gadījums, katra negatīvā pieredze saskarsmē ar tiesībaizsardzības iestādēm vairo sabiedrības neuzticību tiesu varai un valsts pārvaldei kopumā. Tāpēc ir nepieciešama ilgtspējīga tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana – ir jāizveido tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju akadēmija. Šādas akadēmijas izveidi par prioritāru un nozīmīgu savos paziņojumos ir atzinušas arī valsts augstākās amatpersonas,” uzsver J.Bordāns. 

Tieslietu akadēmijas izveide palīdzēs novērst daudzus no Valsts kontroles un OECD ekspertu konstatētajiem noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošiem faktoriem, jo valsts apsūdzību zemā kvalitāte, vienotas izpratnes un zināšanu trūkums dažādos fundamentālos krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumos būtiski ietekmē ne vien izmeklēšanas un tiesvedības efektivitāti un ilgumu, bet arī lietas iznākumu.

Padomes sēdē plānots apstiprināt arī Tieslietu ministrijas sagatavoto Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāna projektu, kurā apkopoti valsts augstāko amatpersonu, kā arī tiesībaizsardzības un drošības iestāžu iesniegtie priekšlikumi. Tāpat arī Padome uzklausīs Tieslietu padomes priekšsēdētāja un Augstakās tiesas priekšsēdētāja ziņojumu par ilgu tiesvedību cēloņiem, civillietās, krimināllietās un administatīvajās lietās.

Papildu informācija:

Veiktā audita jeb revīzijas ietvaros Valsts kontrole, sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertiem (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), veikusi pētījumu par prokuratūras darba organizāciju un tās vietu valsts institucionālajā sistēmā, noskaidrojusi un izvērtējusi  faktorus, kas kavē ekonomisko un finanšu noziegumu efektīvu izmeklēšanu un iztiesāšanu, sniegusi nozīmīgus ieteikumus e-lietas ieviešanas procesa uzlabošanai.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit