No šodienas neapliekamais minimums būs 500 eiro mēnesī

0
7611
www.pxhere.com

No 1. jūlija, saskaņā ar likumu, ir palielināts maksimāli diferencētais neapliekamais ienākumu minimumu strādājošajiem, kā arī pensionāra neapliekamais minimums. Tagad tas ir noteikts 500 eiro mēnesī. No 1. janvāra tas bija 350 eiro mēnesī.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Neapliekamais minimums, vienkāršiem vārdiem sakot, ir strādājošā nopelnītās vai pensijā saņemtās naudas apjoms, ar kuru cilvēkam nav jādalās ar valsti. Šīs ienākumu daļas, kas neapliekas ar nodokļiem, celšana ir īpaši nozīmīga cilvēkiem ar maziem ienākumiem, jo viņu maciņos paliks jūtami vairāk naudas. Esmu gandarīts, jo ar katru šādu soli varam mazināt nabadzības riskus un veicināt cieņpilnāku dzīvi Latvijā. Un piemērs, kas parāda kā tas izpaužas dzīvē – no šodienas aptuveni 80% pensiju saņēmējiem vairs nebūs jāmaksā ienākumu nodoklis.”

Neapliekamais minimums

2022. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

 • no 1. janvāra līdz 30. jūnijam:
  • maksimālais neapliekamais minimums – 2100 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
  • koeficients – 0,26923;
 • no 1. jūlija līdz 31. decembrim:
  • maksimālais neapliekamais minimums – 3000 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
  • koeficients –  0,38462.

GDNM aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā.

Taksācijas gada laikā neapliekamo minimumu (VID prognozēto (noteikts, pamatojoties uz iepriekšējo taksācijas periodu ienākumiem) vai paša maksātāja prognozēto) piemēro tas maksātāja darba devējs, pie kura atrodas maksātāja algas nodokļa grāmatiņa.

Maksātājs (VID EDS) var atteikties no neapliekamā minimuma piemērošanas taksācijas gada laikā, ja tas prognozē, ka viņa ienākumi sasniegs robežu, no kuras nav tiesības piemērot GDNM.

 • Pensionāra neapliekamais minimums:
  • 350 euro mēnesī (no 01.01.2022)
  • 500 euro mēnesī (no 01.07.2022)
 • Remigrējuša diasporas locekļa pensijas neapliekamais minimums – atbilstoši tam, kāds tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.
 • Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām

Nodokļa atvieglojuma apmērs par katru apgādājamo personu gadā ir 3000 euro vai 250 euro mēnesī.

Nodokļa atvieglojums tiek paredzēts par katras šādas personas uzturēšanu (ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju):

 • par nepilngadīgu bērnu;
 • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
 • par nodokļu maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
 • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Nodokļu papildu atvieglojums

 • Personai, kurai ir noteikta invaliditāte:
  • 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī – personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
  • 1440 euro gadā vai 120 euro mēnesī – personai, kurai ir noteikta III invaliditātes grupa.
 • Personai, kurai ir noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieces statuss – 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.

Ar nodokli neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi 2020. – 2022.gadā

2020 2021 2022
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, eiro mēnesī 300 300 350

(no 01.01.2022)

500

(no 01.07.2022)

 • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, eiro mēnesī
500 500 500
 • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, eiro mēnesī
1 200 1 800 1 800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī 250 250 250
Neapliekamais minimums pensionāriem, eiro mēnesī 300 330 350

(no 01.01.2022)

500

(no 01.07.2022)

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit