MK atbalsta Jāņa Bordāna ieceri veidot ekonomisko lietu tiesu

0
1887
Jānis Bordāns
Jānis Bordāns

Šodien, 5. novembrī Ministru kabinets  izskatīja un atbalstīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””, ar kuru plānots izveidot Ekonomisko lietu tiesu kā specializētu pirmās instances rajona (pilsētas) tiesu, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu sarežģītu komercstrīdu, korupcijas, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanu.

Jānis Bordāns: “Daudzas valstis ir izšķīrušās par labu specializētās tiesas veidošanai jautājumos, kas tām ir īpaši aktuāli. Virknē valstu (piemēram, Somijā, Beļģijā, Vācijā) darbojas komerctiesas.” Latvijas gadījumā tie ir korupcijas un ekonomiskie noziegumi, kuru tiesvedība noris lēni un smagnēji. Oligarhi un citi nelieši izmantoja kompetences trūkumu. Tagad tam pienāks gals!

Šādas tiesas izveidei pretojas atsevišķi tiesneši un advokāti. Viņu skepsi ir viegli izprast! Tās ir bailes no kompetentu un neatkarīgu tiesnešu korpusa, kurš efektīvi un ātri iztiesās lietas, kuras citkārt vilkās gadiem un ļāva korumpantiem izslīdēt no atbildības.
Minētās tiesas izveide nevis palielinās korupcijas riskus, bet gan tieši pretēji – samazinās un varbūt beidzot mēs sagaidīsim notiesājošus spriedumus arī lielās korupcijas lietās:

📍 Notiks jauna tiesnešu un tiesas darbinieku atlase;
📍 Lietu izskatīšana kļūst pārredzamāka, jo tās koncentrēsies vienā tiesā;
📍 Profesionālāki un konkrētos jautājumus pārzinošāki tiesneši un tiesu darbinieki nozīmē mazāku iespēju, ka atsevišķi lietas dalībnieki var manipulēt uz citu nezināšanas rēķina;
📍 Tiek izveidota skaidra un pārskatāma sistēma, kurai ir arī turpmākas attīstības potenciāls.

Plānots, ka uz Ekonomisko lietu tiesu un šīs tiesas tiesnešiem pilnā mērā būs attiecināms likumā “Par tiesu varu” noteiktais rajona (pilsētas) tiesas un rajona (pilsētas) tiesas tiesneša statuss, tostarp, tiesības, pienākumi un garantijas.

Ar likumprojektu Tieslietu padomei dots uzdevums noteikt Ekonomisko lietu tiesas darbības teritoriju, atrašanās vietu un tiesnešu skaitu tiesā.

Ekonomisko lietu tiesai būs specifiska kompetence, tāpēc paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai Administratīvās rajona tiesas tiesnesis būs pieteicies uz tiesneša amata vakanci Ekonomisko lietu tiesā, pirms tiesneša pārcelšanas vakantajā tiesneša amatā tiks veikta tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.

Vienlaikus likumprojekts paredz, ka apelācijas instances funkcijas, izskatot Ekonomisko lietu tiesas pieņemtos nolēmumus, veiktu specializēta kolēģija Rīgas apgabaltiesas sastāvā.

Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa savu darbību uzsāks 2021. gada 1. janvārī. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit