Hospisa pakalpojumu izmēģinājuma projekts 2023. gadā tiks turpināts

0
1367
www.pexels.com

Lai nodrošinātu hospisa aprūpes pakalpojuma nepārtrauktību 2023. gadā, Labklājības ministrija (LM) kā prioritāru nozares pasākumu 2023. gadā vēlas turpināt izmēģinājuma projektu par  hospisa aprūpi mājās pilngadīgām personām un atbalstu viņu ģimenes locekļiem, šoreiz lielāku uzmanību veltot Latgales iedzīvotājiem.

Tāpēc valdības sēdē otrdien, 13. decembrī, izskatot informatīvo ziņojumu, pieņemts lēmums atbalstīt 2022. gadā uzsāktā izmēģinājuma projekta “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem” tālākai nodrošināšanai 2023. gada pirmajā ceturksnī piešķirt  finansējumu LM pamatbudžeta apakšprogrammā “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 187 350 eiro apmērā.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Liels paldies valdībai par līdzekļu piešķiršanu hospisa pakalpojuma turpināšanai 2023. gadā Rīgā, Pierīgā un Latgalē! Lepojos, ka manā ministrēšanas laikā tika iedzīvināts hospiss pakalpojums, kas ir iespēja nedziedināmi slimiem aiziet cieņpilni un liels atbalsts ģimenēm.

Jautājums par atlikuša papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ne vairāk kā 562 050 eiro apmērā tiks skatīts Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”.

LM, izprotot hospisa aprūpes pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanas nepieciešamību, 2022. gada 1. decembrī, ievērojot Publisko iepirkuma likumu, ir uzsākusi tirgus aptaujas procedūru “Izmēģinājuma projekta turpinājums 2023. gadā pakalpojumam “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem””, kuras rezultātā plānots noslēgt līgumu par kopējo summu, kas nesasniedz 749 400 eiro,  ar hospisa aprūpes pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma nodrošināšanu aptuveni 250 personām Latgalē, Rīgā un Pierīgā, nodrošinot integrētu (sociālo) aprūpi mājās un psihosociālo rehabilitāciju paliatīvā aprūpē esošam pilngadīgam klientam un viņa ģimenes locekļiem, savukārt klientam nepieciešamo veselības aprūpi nodrošinot valsts finansētās veselības aprūpes ietvaros.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here