Jaunās konservatīvās partijas Rīgas domes frakcijas viedoklis par Rīgas satiksmi

0
1589
www.riga.lv

2019.gadā Rīgas domes deputāts Valters Bergs vērsās ar iesniegumiem Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldē ar lūgumu veikt pārbaudi par SIA “Rīgas satiksme” un tās meitas kompānijā SIA “Rīgas karte” notikušajiem savstarpējiem darījumiem.

Pamatojoties uz minētajiem iesniegumiem, Valsts ieņēmumu dienests šā gada vasarā ir pabeidzis divus gadus ilgušo auditu SIA “Rīgas satiksme” un SIA “Rīgas karte”. Uzņēmumam konstatēts nodokļu parāds un uzrēķinātais soda apmērs ir ap 10 miljoniem eiro. Auditori uzskata, ka starp pašvaldības uzņēmumu “Rīgas satiksme”, tās meitas kompāniju “Rīgas karte” un tās apakšuzņēmumiem ir bijuši fiktīvi darījumi. Saistībā ar minēto uzņēmumu darījumiem Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldē ierosināts kriminālprocess.

Ko šajā situācijā nozīmē būt valdes un/vai padomes loceklim?

Komerclikuma 169. panta pirmā daļa nosaka, ka valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, bet otrā daļa paredz, ka valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai. Saskaņā ar šī panta piekto daļu prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas.

Judikatūrā attiecībā uz Komerclikuma 169. panta pirmās un otrās daļas piemērošanu ir skaidrots, ka, lai fiksētu, vai ir iestājusies valdes locekļa atbildība, nepieciešams konstatēt, ka sabiedrībai ir nodarīti zaudējumi, kas radušies kā amatpersonas rīcības (darbības vai bezdarbības) sekas, kā arī, vai pastāv cēloniskais sakars starp amatpersonas rīcību un zaudējumiem.

Judikatūrā tāpat atzīts, ka sistēmiski iztulkojot Komerclikuma 169. pantā ietvertās normas, secināms, ka valdes loceklis var tikt atbrīvots no atbildības par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai, vienīgi pierādot, ka attiecīgajos gadījumos ir rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, respektīvi – nav pieļāvis nevienu vadības nepilnību.

Kas ir zaudējumi?

Civillikuma 1770. pants paredz, ka ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums (zaudējums), 1771. pantā noteikts, ka zaudējums var būt vai nu tāds, kas jau cēlies, vai tāds, kas vēl stāv priekšā; pirmajā gadījumā tas dod tiesību uz atlīdzību, bet otrajā uz nodrošinājumu. 1775. pantā paredzēts, ka katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, bet 1779. pants – katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.

Judikatūrā ir skaidrots, ka, lai pie atbildības sauktu bijušos valdes locekļus, ir jāpierāda valdes locekļa atbildība jeb šādi zaudējuma piedziņas priekšnoteikumi:

1) sabiedrībai ir nodarīts zaudējums;

2) bijusi amatpersonas rīcība, respektīvi – darbība vai bezdarbība;

3) pastāv cēloņsakars starp amatpersonas rīcību un sabiedrības zaudējumu.

Zaudējumi nebūtu nodarīti, ja SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļi būtu rīkojušies kā krietni un rūpīgi saimnieki.

Jaunā konservatīvā partija uzskata un aicina SIA “Rīgas satiksmi” šajā situācijā vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par zaudējumu piedziņu no tā brīža SIA “Rīgas satiksme” valdes, kuras sastāvā atbilstoši publiski izskanējušajai informācijai ir bijuši Leons Bemhens, Andrejs Požarnovs, Larisa Loskutova, Inese Švekle un Emīls Jakrins. Tikai piedzenot zaudējumus no vainīgajiem, tiek sasniegts leģitīms mērķis. Situācija, kad minētie zaudējumi faktiski gultos uz nodokļu maksātāju pleciem, nav pieļaujama.

Zaudējumu piedziņa no bijušajiem valdes locekļiem apliecinātu, ka Rīgas pašvaldībā pie varas ir nopietnu pārmaiņu vadība – pašvaldība, kas pret nolaidīgu rīcību nebūs iecietīga un prasīs atbildību.

TV3 raidījums Nekā Personīga raidījums par to, ka sākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļiem “Rīgas satiksmes” darījumos par biļešu sistēmu.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit