Sporta skolu finansējumam valsts atvēl vairāk nekā pusi no kopējā sporta budžeta

0
1851
www.pixabay.com
  • Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īsteno 86 sporta skolas.
  • 42 262 bērni trenējas 38 sporta veidos.
  • Sporta skolu treneru darba samaksai  2021. gadā piešķirti 17 107 300 milj. eiro.
  • Sporta skolām atvēlētais finansējums veido 51,59 % no valsts sporta budžeta izdevumiem.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs šobrīd trenējas vairāk nekā 42 000 bērnu, un pēdējo četru gadu laikā sporta skolu audzēkņu skaits palielinājies par aptuveni 6000. Pieaug arī sporta skolu skaits – 2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija saņēmusi iesniegumus par finansējuma piešķiršanu piecām jaunām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm. Kaut arī kopējais sporta skolām atvēlētais finansējums veido vairāk nekā pusi no kopējā sporta budžeta, papildu finansējums saistībā ar audzēkņu un skolu skaita palielinājumu nav piešķirts. Tas ir kopīgs valsts un pašvaldību jautājums – ko un cik lielā apmērā var nodrošināt katra no iesaistītajām pusēm, zinot, ka šobrīd obligātās izglītības kvalitatīva procesa nodrošinājumam nepieciešami papildieguldījumi no valsts.

Kopējais dotācijas apmērs profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm treneru darba samaksai  2016., 2017. un 2018.gadā  bija 14 666 398 eiro, 2019.gadā – 15 383 180 eiro, 2020.gadā – 16 417 650, bet 2021.gadā piešķirti 17 107 300 milj. eiro. Pēdējos 3 gados valsts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir palielināts saistībā ar pedagogu darba samaksas pieaugumu. Tā, lai palielinātu sporta skolu treneru algas no 2020. gada 1. septembra, papildus tika piešķirti 344 822 eiro.

Profesionālās ievirzes izglītība ir brīvprātīga, sporta skolas dibina, reorganizē, likvidē un uztur pašvaldības (vai privātais dibinātājs), saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Pašvaldībām kā sporta skolu dibinātājām ir iespējas nodrošināt iztrūkstošo finansējumu, un pašvaldības savu sporta skola uzturēšanā un attīstībā iegulda ievērojamus līdzekļus. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), analizējot sporta finansējuma struktūru, konstatēts,  ka pašvaldības kopumā sporta skolām un interešu izglītībai novirza 24 810 945 eiro, tajā skaitā sporta skolu treneriem – 4 081 340 eiro, administrācijai – 8 173 396 eiro, infrastruktūrai – 7 790 775 eiro un audzēkņu dalībām sacensībās – 4 579 663 eiro (LPS dati par 2019.gadu).

Jāatgādina, ka Latvijā bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas plašas iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un attīstīt savas prasmes un talantus kādā no sporta veidiem. Vairāk nekā 47 000 bērnu un jauniešu darbojas sporta pulciņos interešu izglītībā, un arī interešu izglītības pedagogu darba samaksu nodrošina valsts. Sporta skolu uzdevums ir sagatavot jaunos sportistus, tātad – darbs ir vērsts, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus sportiskos rezultātus. Absolvējot sporta skolu, jaunieši saņem apliecību par valsts akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi.  

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit