Programmā “Inovāciju granti studentiem” izsludināta pieteikšanās otrajai kārtai

0
1765
Foto: www.pexels.com

12.janvārī izsludināta Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas “Inovāciju granti studentiem” otrā atlases kārta, kuras mērķis ir sekmēt studējošo inovācijas. Projektu iesniegumu termiņš – 2020. gada 12.aprīlis.

“Inovāciju granti studentiem” ir augstskolu izstrādātas studentu inovāciju programmas, kas mērķētas uz studējošo inovāciju spēju, uzņēmīguma un uzņēmējspēju attīstību. Programmu ietvaros studējošie var izstrādāt arī savas piedāvātās idejas, praktiskas, sabiedrībai vai nozarei aktuālas problēmas inovatīvu risinājumu. Idejas izstrādei konkursa kārtībā iespējams saņemt atbalstu (ekspertu konsultācijas, materiāli, mobilitāte) un stipendiju.

Otrajā programmas kārtā studējošo inovāciju veicināšanai paredzētais finansējums ir vairāk nekā 5,3 milj. eiro, no tiem vairāk nekā 4,5 milj. eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), piesaistot privāto finansējumu vismaz 801 298 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 900 000 eiro.

“Inovāciju granti studentiem” pirmajā atlases kārtā projektus īsteno Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augstskola un Latvijas Jūras akadēmija. Projektos tiek stiprināta pētniecībā un praktiskā pieredzē balstītas augstākās izglītības īstenošana un attīstītas studējošo pamata un caurviju kompetences, kā arī stiprināta studējošo un mācībspēku sadarbība ar nozari, kā arī augstskolu spēja piesaistīt privāto finansējumu.

Projektu iesniegumus otrajai kārtai ERAF atbalsta saņemšanai var iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) līdz 12. aprīlim. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapā

Programmu ietvaros tiek īstenoti dažādi inovāciju spēju attīstības pasākumi – studentu biznesa/ inovāciju pirmsinkubatori un inkubatori, inovatīvu izstrāžu darba grupas, inovāciju konkursi, hakatoni, vasaras skolas, tīklošanās un ideācijas pasākumi u.c. Reaģējot  uz Covid-19 krīzes radīto situāciju, augstskolas operatīvi pārstrukturēja savu studentu inovāciju programmu aktivitātes, visiem projekta īstenotajiem apvienojoties triecienprogramas CrisisLab izveidē un īstenošanā. Tā ietvaros 230 studenti no 15 augstskolām un koledžām tiešsaistē prezentēja savus risinājumus Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem, un četrām labākajām idejām tika piešķirts finansējums izstrādāto risinājumu tālākai attīstībai: 1) drošības aproce koronavīrusa inficētajiem, lai uzraudzītu lietotāja datus, 2) vienreiz lietojamas pacientu pārvietošanas kameras koncepts, 3) platforma dažādu digitālo rīku meklēšanai un apgūšanai, nodarbību veidošanai, pieredzes apmaiņai, individualizētai atgriezeniskajai saitei un pedagogu apmācībai, 4) videi draudzīgs rapša vaska iepakojums.

Inovāciju granti studentiem programma tiek īstenota Eiropas Savienības 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”  1.1.1.3.pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here