Liepājas pilsētas reformu plāns

2
1600

Jaunās konservatīvās partijas

Liepājas pilsētas reformu plāns

2017.-2021.

Mēs iestājamies par modernu pamatvērtībās balstītu valsts attīstību. Pirmais uzdevums – normālības atjaunošana. Bez normāli funkcionējošas pārvaldes nav iespējama arī normāla valsts. Tātad, tikai atjaunojot tiesiskumu, likuma varu un personisko atbildību, izskaužot korupciju, iespējams nodrošināt normālu valsts un pilsētas pārvaldi.

Galvenie uzdevumi:
 1. Koruptīvās sistēmas likvidācija Liepājas pašvaldībā un tās uzņēmumos.
 2. Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.
 3. Pilnīgas atklātības ieviešana pilsētas pārvaldē.
 4. Pilsētnieku ikdienas rūpju mazināšana.
 5. Pilsētniekiem un pilsētas viesiem ērtas vides izveide.
 6. Uz iedzīvotāju vērstas pilsētas pārvaldes izveide.
 7. Labvēlīgas vides izveide uzņēmējdarbībai un investoriem.
 8. Nekustamo īpašumu un namu apsaimniekošanas jomu sakārtošana.
 9. Iedzīvotāju pašpārvaldes ieviešana pilsētā.

Darbības plāns uzdevumu izpildei

Koruptīvo saišu likvidācija Liepājas pašvaldībā un tās uzņēmumos.

 1. Liepājas pilsētas domes struktūras funkciju audits, pašvaldības saistošo noteikumu revīzija ar lieko un dublējošos funkciju izslēgšanu.
 2. Ar privātām struktūrām noslēgto pašvaldības līgumu un no pilsētas budžeta finansēto vai subsidēto funkciju audits.
 3. Pašvaldības darbinieku profesionālās atbilstības un interešu konfliktu audits, ar sekojošu neatbilstošo darbinieku atbrīvošanu no amatiem. Jaunu atklātu konkursu rīkošana uz vakancēm.
 4. Pašvaldības darbinieku nodarbinātības un amatu lietderības audits.

Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.

 1. Liepājas pilsētas budžeta audits, visu izdevumu pārskatīšana pēc nulles budžeta principiem.
 2. Liepājas pilsētas domes struktūras optimizācija un fiktīvu politisko ielikteņu ierēdņu atbrīvošana.
 3. Katra par nodokļu naudu apmaksāta darbinieka individuālā pienesuma izvērtējums.
 4. Godīgas konkurences ieviešana pašvaldības iepirkumos.

Pilnīgas atklātības ieviešana pilsētas pārvaldē.

 1. Visu dokumentu, kas neskar valsts noslēpumu, sensitīvu informāciju, komercnoslēpumus (fakti , kas par tādiem atzīstami atbilstoši likumam, nevis tikai formālam ierakstam līguma tekstā), atslepenošana.
 2. Pilnīga domes un tās struktūras caurspīdīguma nodrošināšana, domes sēžu, komiteju un komisiju video nodrošināšana.
 3. Visu pašvaldības struktūru iepirkumu caurspīdīguma nodrošināšana.
 4. Darba braucienu nepieciešamības izvērtēšana un pilnīga izmaksu atspoguļošana sabiedrībai.  

Pilsētnieku ikdienas rūpju mazināšana.

 1. No 2018. gada janvāra bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšana skolēniem un pensionāriem.
 2. Ikdienas ēdināšanas nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēs.
 3. Vienas pieturas aģentūras izveide, apvienojot dažādu pašvaldības iestāžu komunikācijas funkcijas.
 4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizācija, tādējādi samazinot birokrātiju.
 5. Ļoti nepieciešamā jauna ilgstošās aprūpes centra izveide vai būvniecība piesaistot Eiropas fondu finansējumu.
 6. Atbalstīt privāto bērnu dārzu attīstību, risinot rindu problēmu.
 7. Daudzbērnu ģimeņu bezmaksas stāvvietu izveide.

Pilsētniekiem un pilsētas viesiem ērtas infrastruktūras izveide.

 1. Investīciju palielināšana ceļu uzturēšanā, kā arī atklātu, caurspīdīgu konkursu rīkošana to remontam. Loģiskas pēctecības ievērošana komunikāciju tīklu un ceļu seguma atjaunošanas darbos.
 2. Pilsētas centram tuvējo grants ceļu sakārtošana.
 3. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība, dzīvojamo rajonu, iekšpagalmu, stāvlaukumu un citas infrastruktūras attīstīšana.
 4. Tablo uzstādīšana pie tuvumā esošiem krustojumiem pirms Kalpaka tilta,informējot sabiedrību par tilta izgriešanās laikiem. Tilta izgriešanās grafika sakārtošana.
 5. Izveidot Liepājas ostas piestātni kā galveno jahtu pieturas punktu reģionā.
 6. Pastiprināt vides piesārņojuma kontroli Liepājas ostas un kravu pārkraušanu teritorijās, īpaši vēršot uzmanību dzīvojamo fondu teritoriju tuvumā.  
 7. Noteikt esošo kapsētu statusu – atvērtu, daļēji slēgtu, slēgtu, saglabājot katras kapsētas kultūrvēsturisko mantojumu. Ilglaicīgi nekopto kapa vietu sakārtošana.

Uz iedzīvotāju vērstas pilsētas pārvaldes izveide.

 1. Pilsētas ierēdņu attieksmes maiņa pret saviem darba devējiem – pilsētas iedzīvotājiem.
 2. Pašvaldības policijas darba uzlabošana, no sodīšanas uz prevenciju, proti – apturēt sodīšanu noteiktā budžeta sasniegšanai.
 3. Kultūras pārvaldes, Sporta pārvaldes un Izglītības pārvaldes apvienošana.
 4. Funkciju deleģēšana NVO sektoram, izskaužot funkciju dublēšanos.

Labvēlīgākas vides izveide uzņēmējiem un investoriem.

 1. Raiņa ielas pārbrauktuves sakārtošana. Pārvada izveide, kurš atvieglotu satiksmes plūsmu iedzīvotājiem, pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam, veicinātu stividorkompāniju atvēršanos, jaunu darba vietu izveidi.
 2. Atbalstīt ar kurortoloģiju saistīto uzņēmējdarbību Jūrmalas parka teritorijā un visā piekrastē. Atbalstīt tūrisma veicinošos pasākumus.
 3. Izpētes un prototipēšanas centra izveide, sadarbojoties ar uzņēmējiem un augstskolām,piesaistot investīcijas,Eiropas fondu un LR ministriju atbalstu.
 4. Uzņēmējdarbības uzsācējiem ļaut izmantot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības uzsākšanas stadijā.
 5. Būtiski palielināt MUN atbalsta programmas piešķirto finansējumu.

Nekustamo īpašumu jomas sakārtošana.

 1. Turpināt jau iesāktos ēku siltināšanas projektus, Eiropas fondu maksimāla izmantošana iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu apkures izmaksu samazināšanai.
 2. Atvieglojumi daudzbērnu ģimeņu īrētiem dzīvokļiem.
 3. Paplašināt NĪN atvieglojumu saņēmēju loku.

Pilsoniskas pašpārvaldes ieviešana pilsētā.

 1. Pilsētas apkaimju sistēmas ieviešana.
 2. Iedzīvotāju apkaimju biedrību veidošana, iespējami plašāka aktīvo iedzīvotāju loka iesaistīšana pilsoniskās aktivitātēs.  
 3. Iedzīvotāju apkaimju biedrību iesaistīšana pilsētas aktuālo problēmu apzināšanā, kopīgā risinājumu meklēšanā un jautājumu risināšanā.
 4. Iedzīvotāju jautājumu, sūdzību un ieteikumu interneta portāla izveide ātrākai un kvalitatīvākai komunikācijai.

Nobeiguma noteikumi.

Šis ir rīcības plāns, pie kura izpildes mēs ķersimies nekavējoties, pēc mūsu ievēlēšanas Liepājas pilsētas domē.

Mūsu plāns ir līgums ar Liepājas iedzīvotājiem, kura izpildi mēs garantējam un katrs mūsu deputāta kandidāts nes personisku atbildību par katra programmas punkta izpildi.

 

2 KOMENTĀRI

 1. Korumpētā sabiedrībā liela daļa sabiedrības tā vai citādi ir no tās atkarīgi. Diemžēl tā nav efektīva. Zagšana un pārdalīšana nerada pievienoto vērtību. Latvijā attīstības pamats- Eiropas nauda un pagātnē uzkrāto resursu izpārdošana (zeme, īpašumi, izejvielas, tirgus sektori utt.). Tas viss lielā mērā jau ir zudis. Tā vietā loģiski stājas saimnieciskā darbība. JKP programma piedāvā sarakstu ar elementārajām lietām, bez kurām šāda pāreja nav iespējama. Viss pašu rokās.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit